Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam tái đắc cử vào Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày đăng : 11:43, 14/10/2020

(Kiemsat.vn) - Trong các ngày 11, 12, 13 tháng 10 năm 2020, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Quảng Nam, Đảng bộ tỉnh Quảng Nam đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tái đắc cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 có 347 đại biểu ưu tú, đại diện cho trí tuệ, bản lĩnh, ý chí và khát vọng vươn lên.

Toàn cảnh đại hội

Đại hội với chủ đề: “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, bản sắc văn hóa và truyền thống cách mạng; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để phát triển nhanh, bền vững, phấn đấu xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030”.

Với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”. Đại hội đã đánh giá toàn diện, khách quan, sâu sắc những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, phân tích nguyên nhân chủ quan, khách quan và rút ra những bài học kinh nghiệm trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII

Sau 03 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã hoàn thành tất cả nội dung chương trình đề ra. Đại hội đã bầu ra 53 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khoá XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam đã tái đắc cử Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khoá XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tại Kỳ họp thứ nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khoá XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã bầu ra Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 đồng chí, đồng chí Phan Việt Cường tái đắc cử vị trí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025, bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Nam gồm 11 đồng chí; đại hội cũng bầu 19 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong 19 đại biểu dự chính thức có đồng chí Nguyễn Văn Quang- Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam.

Đồng chí Phan Việt Cường tái đắc cử vị trí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Quảng Nam, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đây là niềm vinh dự, tự hào, thể hiện sự tin tưởng và tín nhiệm cao của các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với đồng chí Nguyễn Văn Quang và ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam trong việc góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trần Các