VKSND huyện Tân Hiệp: 100% cán bộ, đảng viên cam kết thực hiện rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

Ngày đăng : 10:20, 13/10/2020

(Kiemsat.vn) - Nhiệm kỳ 2015 – 2020, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Tân Hiệp luôn phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo; vận dụng sáng tạo chủ trương, đường lối của Đảng, chấp hành nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua việc cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tiễn của ngành Kiểm sát.

Chi bộ Viện Kiểm sát nhân dân (VKSND) huyện Tân Hiệp trực thuộc Đảng bộ huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang, với chức năng “Thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp” ở địa phương. Với tổng số biên chế là 13 công chức, 02 hợp đồng lao động. Chi bộ có 10 đồng chí đảng viên (chính thức) đều có trình độ đại học (hiện có 01 đồng chí đang học cao học); cao cấp chính trị 02, trung cấp chính trị 04 đồng chí, sơ cấp chính trị 02 đồng chí.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ luôn được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Ban Cán sự Đảng Viện Kiểm sát tỉnh, của Thường trực Huyện ủy và sự hỗ trợ của Thường trực Ủy ban nhân dân huyện cùng các cơ quan hữu quan trên địa bàn giúp Chi bộ ngày càng phát triển và vững mạnh.

Mặt khác, đội ngũ cán bộ được đào tạo, rèn luyện thường xuyên và được chuẩn hóa về trình độ chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt, có tinh thần đoàn kết nội bộ cao. Nhiệm kỳ qua, chi bộ và toàn thể cán bộ, đảng viên khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của Đảng và Nhà nước giao.

Cán bộ, đảng viên nắm vững và thực hiện đúng chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng rèn luyện tu dưỡng đạo đức, nâng cao trình độ nhận thức chính trị chuyên môn nghiệp vụ. Công tác tổ chức, cán bộ được củng cố, kiện toàn nhằm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay và sắp tới. Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc thụ lý, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm của cơ quan công an, các cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, kiểm sát chặt chẽ ngay từ khi án mới khởi tố, phê chuẩn các lệnh, quyết định về tố tụng hình sự đảm bảo việc khởi tố đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Phúc, Tỉnh ủy viên, Viện trưởng VKSND tỉnh Kiên Giang làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác 06 tháng đầu năm 2019 tại VKSND huyện Tân Hiệp

Chi bộ nâng cao trách nhiệm thực hành quyền công tố, gắn công tố với hoạt động điều tra, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án hình sự, đảm bảo xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không để lọt tội phạm và người phạm tội, chú trọng bảo vệ quyền con người, quyền công dân, tăng cường các biện pháp chống bỏ lọt tội phạm ngay từ khi tiếp nhận thụ lý.

Thực hiện nghiêm túc chế độ trực nghiệp vụ, chủ động theo dõi và quản lý chặt chẽ các tin báo, tố giác về tội phạm; thường xuyên phối hợp với Cơ quan điều tra, duy trì họp giao ban tuần, tháng đưa ra phân loại xử lý kịp thời các hành vi phạm tội, tiếp nhận tin báo của cơ quan điều tra và tham gia khám nghiệm hiện trường, tử thi; thực hiện phân công Kiểm sát viên kiểm sát chặt chẽ từ khi thụ lý giải quyết tố giác, tín báo về tội phạm, chất lượng kiểm sát điều tra được nâng lên, chủ động đề ra yêu cầu điều tra, kịp thời bổ sung chứng cứ, tài liệu liên quan đến vụ án, bảo đảm hoạt động điều tra, truy tố đúng thẩm quyền, đúng thời hạn luật định.

Trên cơ sở đó, Kiểm sát viên nắm chắc chứng cứ, chủ động trong việc tranh tụng tại phiên toà, chất lượng thực hành quyền công tố tại phiên toà được nâng lên. Không có vụ nào oan, sai hay bị toà cấp trên hủy; mức án đề xuất phù hợp với tính chất, mức độ, hậu quả của từng hành vi phạm tội. Chủ động cùng Toà án, Cơ quan Điều tra xét chọn án điểm để điều tra, truy tố, xét xử kịp thời đáp ứng tính thời sự tại địa phương, cũng như án xét xử lưu động để tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật trên địa bàn.

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng được chú trọng và có nhiều chuyển biến tích cực. Chi bộ đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong toàn Đảng bộ; nâng cao chất lượng quán triệt và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương và của Đảng bộ các cấp, tỷ lệ cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt đạt 100 %. Chi bộ xác định việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng.

Chỉ đạo 100% cán bộ, đảng viên viết bản cam kết thực hiện rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống theo tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện“tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

100% đảng viên, công chức đã hoàn thành nội dung bản đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ thành tích trên tháng 3/2020 tập thể VKSND huyện Tân Hiệp và cá nhân đồng chí Bí thư Chi bộ, Viện trưởng vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019.

Lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, của Ban Thường vụ Huyện ủy về những điều đảng viên không được làm; về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính Nhà nước, về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trong nhiệm kỳ, toàn thể đảng viên, công chức trong đơn vị không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, không có biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa, 100% đảng viên, cán bộ, công chức không uống rượu bia trước và trong giờ làm việc.

Trong sinh hoạt định kỳ hàng tháng, Chi bộ tổ chức đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch của từng đảng viên, kịp thời biểu dương những đồng chí thực hiện tốt, đồng thời nhắc nhở những đồng chí còn hạn chế để khắc phục, sửa chữa… góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và chất lượng đảng viên qua từng năm.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được quan tâm đúng mức, phục vụ tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng bộ. Hàng năm, Chi bộ đều có xây dựng Kế hoạch kiểm tra, giám sát và tổ chức thực hiện tốt theo Kế hoạch kiểm tra, giám sát của Huyện uỷ.

Xem xét những đảng viên thấy cần thiết để kiểm tra, giám sát theo các nội dung như việc chấp hành Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm, chức trách, nhiệm vụ được giao, ý thức tổ chức kỷ luật... Kết quả, trong nhiệm kỳ Chi bộ đã tiến hành kiểm tra, giám sát 15 đảng viên (đạt tỷ lệ 30%/ năm).

Qua kiểm tra, giám sát đã chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm để khắc phục, Chi ủy Chi bộ có phân công cấp ủy theo dõi việc thực hiện khắc phục, sửa chữa khuyết điểm của đảng viên, từ đó từng đảng viên tiếp tục phát huy những ưu điểm, khắc phục hạn chế nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ chuyên môn đạt hiệu quả cao hơn.

Ngày 09/4/2019, đoàn viên Công đoàn cơ sở VKSND huyện tham gia trồng hoa tại Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương huyện Tân Hiệp

Mùng 10/3 (âm lịch) năm 2018, công chức VKSND huyện Tân Hiệp viếng và dâng hương tại Đền thờ Quốc tổ Hùng Vương huyện Tân Hiệp.

Ngày 06/3/2020, nữ công chức VKSND huyện Tân Hiệp hưởng ứng Tuần Áo dài, Ngày Áo dài Việt Nam và chào mừng kỷ niệm 110 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910 – 08/3/2020) và 1980 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Từ những kết quả phân loại hằng năm đơn vị đều là tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc. Năm 2019 được Viện trưởng VKSND tối cao tặng Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong phong trào “Thi đua lập thành tích thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng” và hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2 gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”, phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”.

Nhiều cá nhân là chiến sĩ thi đua cơ sở, được tặng Bằng khen Viện trưởng VKSND tối cao và giấy khen của Viện trưởng VKSND tỉnh. 100% đảng viên được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, 4 năm liền Chi bộ được đánh giá xếp loại Chi bộ Hoàn thành tốt nhiệm vụ” và năm 2019 Chi bộ được đánh giá xếp loại Chi bộ “Chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua sẽ là động lực quan trọng giúp Chi bộ VKSND huyện Tân Hiệp, thực hiện thắng lợi mục tiêu chung trong nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

Bùi Nhất Nguyên, VKSND huyện Tân Hiệp