Kỳ Sơn: Phong tục tập quán “bắt vợ” làm ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và các mối quan hệ xã hội

Ngày đăng : 09:44, 15/09/2020

(Kiemsat.vn) - Chỉ tính riêng 09 tháng năm 2020, trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã có 07 vụ, việc về tranh chấp ly hôn của các cặp vợ chồng chưa đủ tuổi kết hôn. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên nhưng chủ yếu là do nhận thức pháp luật của người dân hạn chế mặt khác một số lợi dụng phong tục tập quán “bắt vợ”.

Đại diện VKSND huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An phát biểu quan điểm tại phiên tòa tranh chấp ly hôn của các cặp vợ chồng chưa đủ tuổi kết hôn

Thông qua công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trong việc giải quyết các vụ, việc dân sự; hôn nhân và gia đình, thời gian qua Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) nhận thấy tình trạng tảo hôn xảy ra trên địa bàn huyện Kỳ Sơn có chiều hướng gia tăng và đáng báo động. Hậu quả của những cuộc hôn nhân không được pháp luật thừa nhận này là làm gia tăng nhanh số lượng và giảm chất lượng dân số, trực tiếp ảnh hưởng đến việc chăm sóc, giáo dục trẻ em; ảnh hưởng trực tiếp đến thể chất, tâm sinh lý, sức khỏe sinh sản của người phụ nữ. Tảo hôn là nguyên nhân dẫn đến nghèo đói, thất học, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và các mối quan hệ xã hội.

Để góp phần hạn chế tình trạng tảo hôn trên địa bàn huyện, ngày 14/9/2020, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ Sơn đã ban hành kiến nghị đến đồng chí Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn quan tâm, chỉ đạo UBND các xã, Thị trấn áp dụng một số biện pháp phòng ngừa như:

Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị về vấn đề tảo hôn. Các cấp chính quyền, đoàn thể cần có biện pháp ngăn chặn có hiệu quả tình trạng tảo hôn.

Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, nội dung cần phong phú, thực chất hơn. Tập trung tuyên truyền hậu quả của việc tảo hôn thông qua tờ rơi, tổ chức các buổi nói chuyện, trình chiếu những hình ảnh về hậu quả, hệ lụy của việc tảo hôn đối với thế hệ con cái, giảm tuổi thọ, suy giảm nòi giống, giảm cơ hội cuộc sống...".

Thực thi nghiêm minh theo pháp luật của các cấp chính quyền và cơ quan pháp luật, đặc biệt là cấp xã; phải khắc phục tư tưởng né tránh, bao che hoặc thiếu gương mẫu trong một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng, biểu dương kịp thời những đơn vị, cá nhân có thành tích trong công tác ngăn chặn, phòng chống tảo hôn; chấn chỉnh, xử lý nghiêm những địa phương, đơn vị chưa làm tốt trách nhiệm.

Hoàng Anh Tuấn