Ngành KSND tỉnh Thanh Hóa: Phát huy truyền thống, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp

Ngày đăng : 09:12, 21/07/2020

(Kiemsat.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành (1960 – 2020), ngành KSND tỉnh Thanh Hóa đã vượt qua những khó khăn, thử thách, không ngừng phấn đấu, trưởng thành, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đảm bảo các quyền dân chủ của Nhân dân, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ, phát triển quê hương, đất nước.

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và sự chỉ đạo của Lãnh đạo VKSND tối cao, VKSND hai cấp tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên, công chức, người lao động vững vàng về lập trường chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, trong sáng về phẩm chất đạo đức theo lời dạy của Bác Hồ: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Cán bộ, kiểm sát viên ngành kiểm sát tỉnh Thanh Hóa báo công dâng Bác (ảnh: Báo Thanh Hóa)

Thực hiện chủ trương xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đảng và Nhà nước ta đã đề ra Chiến lược cải cách tư pháp nhằm “Xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý, từng bước hiện đại, phục vụ nhân dân, phụng sự Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa”. Ngành KSND tiếp tục được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm. Luật Tổ chức VKSND sửa đổi được Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24-11-2014 đã tiếp tục khẳng định chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND. Đặc biệt, Quốc hội khóa XIII đã thông qua 7 đạo luật mới về tư pháp. Các đạo luật này, cùng với Luật Tổ chức VKSND năm 2014 đã tiếp tục khẳng định chức năng, nhiệm vụ của ngành KSND, đồng thời có nhiều quy định mới đáp ứng yêu cầu để VKSND thực hiện tốt chức năng Hiến định, tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm sát. Vị thế, vai trò của ngành KSND tiếp tục được khẳng định, tăng cường.

Trên cơ sở đó, ngành KSND tỉnh Thanh Hóa đã tiếp tục đổi mới, giữ vững kỷ luật, đoàn kết, chủ động đề ra giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát hoạt động tư pháp. Công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ án hình sự luôn được chú trọng, bảo đảm truy tố đúng người, đúng tội danh, không để xảy ra oan, sai, vi phạm tố tụng; tiếp tục nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa, bảo đảm nguyên tắc suy đoán vô tội và tranh tụng trong xét xử. Phối hợp đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh các vụ án tham nhũng, vụ án kinh tế nghiêm trọng, phức tạp mà dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của VKSND trong quá trình xét xử các vụ án, vụ việc dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại nhằm bảo đảm các hoạt động tư pháp tuân thủ đúng quy định của pháp luật. Chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan để phát hiện những khó khăn, vướng mắc và theo thẩm quyền kịp thời hướng dẫn áp dụng thống nhất các đạo luật về tư pháp, nhất là Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự...; qua đó, góp phần tăng cường pháp chế trong hoạt động tư pháp, khắc phục những mặt hạn chế, yếu kém, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công dân theo quy định của pháp luật.

Công tác thi đua, khen thưởng được đổi mới, đã tạo khí thế phấn khởi, khích lệ đội ngũ kiểm sát viên, công chức, người lao động tích cực đề ra các sáng kiến, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, phấn đấu hoàn thành xuất sắc chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp.

Qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, VKSND tỉnh Thanh Hóa đã được tặng thưởng nhiều danh hiệu và phần thưởng cao quý. Đặc biệt, từ năm 2010 đến nay, ngành KSND tỉnh Thanh Hóa đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được VKSND tối cao tặng Cờ dẫn đầu phong trào thi đua, trong đó năm 2013 và liên tục từ năm 2016 đến năm 2019 đều được tặng Cờ thi đua của Chính phủ; năm 2011, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; năm 2016 được tặng Huân chương Lao động hạng Nhất. Đặc biệt, nhân dịp 60 năm thành lập ngành KSND, VKSND tỉnh Thanh Hóa vinh dự được VKSND tối cao đề nghị Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng Lao động do đã có nhiều thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ đổi mới.

Bên cạnh đó, ngành KSND tỉnh Thanh Hóa cũng đã xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng được nhiều điển hình tiên tiến xuất sắc. Có 13 tập thể, 15 cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng; 3 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, 10 tập thể và 16 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 100 lượt cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành KSND; 2 cá nhân được công nhận kiểm sát viên tiêu biểu tại hội nghị vinh danh kiểm sát viên tiêu biểu ngành KSND lần thứ 2 tổ chức vào tháng 01/2013. Nhiều lượt tập thể và cá nhân được Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa, Viện trưởng VKSND tỉnh khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ công tác.

Kết quả đó thể hiện sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, của Lãnh đạo VKSND tối cao; quá trình giám sát của HĐND, MTTQ; sự hỗ trợ của chính quyền các cấp, các ngành, sự tin yêu, đùm bọc và đồng tình ủng hộ của Nhân dân các dân tộc tỉnh nhà; đồng thời cũng chính là quá trình nỗ lực phấn đấu của từng cán bộ lãnh đạo, kiểm sát viên, công chức, người lao động của mỗi đơn vị và kết quả của việc tăng cường đoàn kết, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, phát huy dân chủ đi đôi với đổi mới, năng động và sáng tạo trong toàn ngành.

Những thành quả đã đạt được của ngành KSND tỉnh Thanh Hóa qua 60 năm xây dựng, trưởng thành đã góp phần ngày càng tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của ngành KSND Việt Nam, đó là: “Truyền thống nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật, kiên quyết tấn công tội phạm, bản lĩnh thực thi công lý, tận tâm bảo vệ nhân dân” như lời đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác kiểm sát năm 2015.

Tuy nhiên, trước yêu cầu của sự nghiệp đổi mới, nhất là cải cách tư pháp, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, đòi hỏi VKSND hai cấp tỉnh Thanh Hóa phải xây dựng được một đội ngũ giỏi chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt, nhạy bén để bắt kịp với xu hướng hội nhập, phát triển, cũng như diễn biến tình hình thế giới và khu vực luôn tiềm ẩn yếu tố phức tạp và khó lường. Tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng và các đơn vị hữu quan một cách thường xuyên, đồng bộ; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, phương tiện làm việc đảm bảo đáp ứng yêu cầu của cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trong tình hình mới.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, trong thời gian tới, toàn ngành KSND tỉnh Thanh Hóa tiếp tục quán triệt, thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các nghị quyết của Quốc hội về lĩnh vực tư pháp. Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy trong ngành theo hướng tinh gọn, hiệu quả, hiệu lực. Tập trung xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ kiểm sát viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thông nghiệp vụ; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI XII) về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 179/KH-VKSTC-V9 ngày 8-3-2012 của VKSND tối cao về việc triển khai thực hiện cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; rèn luyện 5 đức tính của người cán bộ kiểm sát theo lời dạy của Bác Hồ: “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới ngày càng cao, mỗi kiểm sát viên, công chức, người lao động ngành KSND tỉnh Thanh Hóa nguyện tiếp tục phát huy truyền thống của ngành trong 60 năm qua, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để xây dựng ngành KSND ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ pháp luật trong tình hình mới, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Lê Văn Đông, Phó Viện trưởng phụ trách VKSND tỉnh Thanh Hóa