Viện trưởng VKSND huyện Bình Giang báo cáo công tác trước HĐND cùng cấp

Ngày đăng : 15:53, 13/07/2020

(Kiemsat.vn) - Trong 2 ngày 09 và 10/7/2020, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Giang tham dự Kỳ họp thứ Mười - HĐND huyện Bình Giang khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Kỳ họp thứ Mười - HĐND huyện Bình Giang khóa XIX nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Thị Hoa, Viện trưởng VKSND huyện Bình Giang đã báo cáo kết quả công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 trước HĐND huyện Bình Giang.

Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện cơ bản ổn định và giữ vững, tội phạm xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua có chiều hướng gia tăng, đặc biệt tội phạm “Gây rối trật tự công cộng”, tội “Cố ý gây thương tích” xảy ra nhiều, một số vụ án có tính chất phức tạp. VKSND huyện Bình Giang đã thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu nghiệp vụ; chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp được nâng lên rõ rệt, phát hiện được nhiều vi phạm của cơ quan tư pháp để thực hiện quyền kháng nghị, kiến nghị, nhằm hạn chế các vi phạm pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước ở địa phương.

Dự báo trong thời gian tới, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục có những diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm có liên quan đến các hoạt động cho vay, cầm đồ, tội phạm trong lĩnh vực an ninh trật tự...; tình hình khiếu kiện, mâu thuẫn tranh chấp về dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại... sẽ gia tăng và tính chất ngày càng phức tạp hơn.

Do đó trong 6 tháng cuối năm, VKSND huyện Bình Giang sẽ thực hiện nhiều biện pháp tập trung nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, hoàn thành tốt chỉ tiêu nghiệp vụ được ngành và Quốc hội giao, hướng tới kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành kiểm sát nhân dân. Thực hiện tốt nhiệm vụ công tác kiểm sát phục vụ Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Bùi Văn Tuấn, VKSND huyện Bình Giang