VKSND tỉnh Quảng Ninh đổi mới, sáng tạo trong công tác giám định thương tích

Ngày đăng : 18:22, 24/06/2020

(Kiemsat.vn) - Liên ngành Viện kiểm sát - Cơ quan điều tra và Trung tâm Pháp y tỉnh Quảng Ninh ký Quy chế phối hợp về giám định pháp y thương tích trong tố tụng hình sự trên địa bàn tỉnh.

Trong những năm qua, giữa Viện kiểm sát, Cơ quan điều tra và Trung tâm Pháp y của tỉnh Quảng Ninh đã có sự phối hợp tốt và hiệu quả trong công tác giám định pháp y về thương tích khi giải quyết các vụ án, vụ việc có dấu hiệu hình sự. Tuy nhiên, trên thực tế, có nhiều vụ, việc phát sinh không ít những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giám định như: Có những vụ việc khi vừa xảy ra, người bị thương tích phải nằm viện, thời gian chữa bệnh kéo dài chưa thể giám định ngay để làm căn cứ khởi tố vụ án; hoặc có những trường hợp Cơ quan điều tra đã áp dụng mọi biện pháp nhưng người bị thương tích không hợp tác, vì nhiều lý do mà Cơ quan điều tra không thể dẫn giải người đó đi giám định được; hoặc trường hợp người đó đã vắng mặt tại địa phương không thể triệu tập để đưa đi giám định.

Trong khi đó, Luật giám định tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành chưa có những quy định cụ thể về trình tự, thủ tục để giám định trong những trường hợp này. Vì vậy, cần thiết phải có quy chế phối hợp giữa các cơ quan liên quan trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đảm bảo việc giải quyết các vụ án, vụ việc được nhanh chóng, chính xác, triệt để. 

Đại diện Lãnh đạo Viện kiểm sát - Cơ quan điều tra - Trung tâm Pháp y tỉnh ký Quy chế

Nhận thấy những khó khăn đó, VKSND tỉnh Quảng Ninh đã đổi mới, sáng tạo trong công tác phối hợp, trở thành đơn vị đi đầu xây dựng và ký kết thành công Quy chế phối hợp về giám định thương tích giữa các Cơ quan tiến hành tố tụng và Cơ quan bổ trợ tư pháp trong tố tụng hình sự để đảm bảo việc giải quyết các vụ án, vụ việc được nhanh chóng, chính xác, triệt để.

Nội dung của Quy chế đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật. Việc triển khai thực hiện Quy chế về cơ bản sẽ khắc phục được những khó khăn, vướng mắc nêu trên; góp phần đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ, việc liên quan đến giám định pháp y về thương tích; đồng thời đáp ứng được yêu cầu cải cách tư pháp trong tình hình mới, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, đặc biệt là người bị xâm hại về sức khỏe, tính mạng. 

Các đồng chí tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Việc Quy chế phối hợp là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, đánh dấu sự phát triển cao hơn trong quan hệ phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng và cơ quan bổ trợ tư pháp trong tố tụng hình sự trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt là trong bối cảnh các quy định của pháp luật liên quan chưa có hướng dẫn cụ thể, tình hình vi phạm, tội phạm nói chung và tội phạm xâm hại tính mạng, sức khỏe con người nói riêng có diễn biến phức tạp. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm; phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Việt Hà, VKSND tỉnh Quảng Ninh