Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và công tác giải quyết các vụ án về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Định

Ngày đăng : 17:38, 18/06/2020

(Kiemsat.vn) - Sáng ngày 17/6, VKSND tỉnh Bình Định phối hợp với UBND tỉnh Bình Định tổ chức Hội thảo chuyên đề “Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Định”. Đồng chí Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Trần Văn Sang, Viện trưởng VKSND tỉnh tham dự và chủ trì Hội thảo.

Tham dự Hội thảo có các đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Ban Pháp chế HĐND tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, các phòng chuyên môn thuộc Tòa án tỉnh và được truyền hình trực tuyến đến 11 điểm cầu cấp huyện.

Toàn cảnh Hội thảo

Hội thảo được tổ chức nhằm phân tích, đánh giá thực tiễn thụ lý, giải quyết các vụ án dân sự, hành chính về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Định; chỉ ra các dạng vi phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng cũng như của UBND các cấp; phân tích nguyên nhân vi phạm, những khó khăn, vướng mắc về áp dụng các quy định pháp luật liên quan. Trên cơ sở đó đề ra giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về đất đai và công tác giải quyết các vụ án về đất đai trong thời gian tới.

Theo báo cáo tại Hội thảo, trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2019, trên địa bàn tỉnh Bình Định có đến hơn 3.000 vụ án dân sự, hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai, trong đó hơn 300 vụ án hành chính. Qua công tác kiểm sát, VKSND 2 cấp đã phát hiện 53 bản án, quyết định có vi phạm, ban hành 49 kháng nghị phúc thẩm, 05 báo cáo đề nghị kháng nghị giám đốc thẩm được Tòa án đưa ra xét xử chấp nhận đạt tỷ lệ trên 92%. Ngoài ra, VKSND 2 cấp đã ban hành 19 kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, trong đó có 14 kiến nghị đối với Tòa án, 05 kiến nghị đối với Ủy ban nhân dân.

Trên cơ sở kết quả giải quyết các vụ án hình sự, dân sự, hành chính liên quan đất đai, VKSND tỉnh Bình Định đã xây dựng chuyên đề “Trao đổi, rút kinh nghiệm qua giải quyết các vụ án dân sự, hành chính liên quan đến quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Bình Định trong 05 năm (2015-2019)”. Chuyên đề đã phân tích những dạng vi phạm của các cơ quan tiến hành tố tụng trong giải quyết các vụ án, như: thụ lý không đúng thẩm quyền, bỏ sót người tham gia tố tụng, xác định quan hệ tranh chấp không đúng, thu thập chứng cứ chưa đầy đủ,… Chuyên đề cũng đánh giá việc ban hành các quyết định hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về đất đai thời gian qua tại một số nơi vẫn còn trường hợp vi phạm trong việc thu hồi đất, việc bồi thường, hỗ trợ tái định cư, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xử lý vi phạm hành chính… Phân tích nguyên nhân và đề ra các giải pháp, kiến nghị nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai và công tác giải quyết án liên quan đất đai thời gian tới.

Đồng chí Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, đồng chí Trần Châu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu chính quyền các cấp phải nghiên cứu kỹ các quy định của pháp luật trong việc ban hành các quyết định hành chính, nhất là việc thu hồi đất, bố trí tái định cư, cưỡng chế, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhằm đảm bảo quyền lợi cho người dân. Đồng thời, UBND các cấp có biện pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong việc ban hành các quyết định hành chính, hoặc thực hiện hành vi hành chính. Tăng cường hơn nữa công tác quản lý đất đai nhằm hạn chế phát sinh khiếu nại, tố cáo. Chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về đất đai, nâng cao chất lượng công tác hòa giải tại cơ sở. Phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng giải quyết một số vụ việc khiếu kiện phức tạp, vướng mắc. Thực hiện việc cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ cho người dân và Tòa án phục vụ việc giải quyết vụ án; phối hợp với Tòa án trong quá trình xem xét thẩm định tại chỗ, định giá tài sản; tham gia tố tụng tại phiên họp kiểm tra, giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ, đối thoại và tham gia phiên tòa.

Đồng chí Trần Văn Sang, Viện trưởng VKSND tỉnh Bình Định phát biểu tại Hội thảo

Cũng tại Hội thảo, Lãnh đạo các cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh yêu cầu các đơn vị trực thuộc tăng cường phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về đất đai nhằm thu thập đầy đủ thông tin, tài liệu, chứng cứ; xem xét thẩm định tại chổ, định giá tài sản phục vụ việc giải quyết các vụ án. Từng Ngành có giải pháp nhằm hạn chế các bản án dân sự, hành chính giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện về đất đai bị sửa hoặc hủy để giải quyết lại, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án trong thời gian tới./.

Nguyễn Hoàng Hải, VKSND tỉnh Bình Định