Niêm yết thông báo tuyển sinh của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội tại cơ sở giáo dục bậc trung học phổ thông

Ngày đăng : 09:31, 24/04/2020

(Kiemsat.vn) - Chi đoàn VKSND quận 10, TP Hồ Chí Minh liên hệ làm việc với 05 cơ sở giáo dục bậc THPT trên địa bàn tiến hành niêm yết thông báo của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội về thông báo sơ tuyển đại học hệ chính quy ngành Luật năm 2020.

Đoàn viên thanh niên niêm yết thông báo tuyển sinh tại các Trường  trung học phổ thông

Theo đó Chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân Quận 10 đã liên hệ làm việc với 05 cơ sở giáo dục bậc THPT trên địa bàn bao gồm: Trường THPT Nguyễn Khuyến; Trường THPT Diên Hồng; Trường THPT Nguyễn An Ninh; Trường THPT Sương Nguyệt Anh và Trường THPT Nguyễn Du. Tại những cơ sở giáo dục nói trên, Đoàn viên, thanh niên Chi đoàn đã tiến hành niêm yết công khai Thông báo số 41/TB-T2-ĐT của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội về thông báo sơ tuyển đại học hệ chính quy ngành Luật năm 2020 trên các bảng tin.

Niêm yết thông báo tuyển sinh tại Trường THPT Nguyễn An Ninh

Do thời gian các em học sinh quay trở lại trường học dự tính sớm nhất phải đến cuối tháng 4/2020 hoặc đầu tháng 5/2020, nhằm đảm bảo thời gian giúp các em học sinh nộp hồ sơ đúng hạn, Chi đoàn cũng đã triển khai thông báo trên trang mạng xã hội “Chi đoàn Viện kiểm sát Quận 10” và chia sẻ rộng rãi giúp các em học sinh THPT trên địa bàn Quận 10 biết và làm hồ sơ đăng ký dự sơ tuyển đúng thời gian quy định.

Thông báo tuyển sinh được nêm yết công khai

Theo kế hoạch, chi đoàn Viện kiểm sát nhân dân Quận 10 sẽ phụ trách niêm yết công khai thông báo tại các trường THPT trên địa bàn quận và chịu trách nhiệm hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự sơ tuyển tại trụ sở đơn vị từ ngày 20/4/2020 đến ngày 10/5/2020.

Dương Thị Thúy Hằng/VKSND Quận 10