Chi bộ VKSND huyện Đơn Dương (Lâm Đồng) tổ chức Đại hội điểm nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày đăng : 17:02, 21/03/2020

(Kiemsat.vn) - Vừa qua, Chi bộ VKSND huyện Đơn Dương tổ chức Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là một trong ba tổ chức Đảng cấp cơ sở được Huyện ủy Đơn Dương chọn làm điểm tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Nhiệm kỳ vừa qua, Chi bộ Viện kiểm sát đã chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách tư pháp theo tinh thần Nghị quyết 49 của Bộ Chính trị; lãnh đạo thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp tại địa phương; triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các chỉ thị, kế hoạch do Viện kiểm sát tối cao và Viện kiểm sát tỉnh chỉ đạo; kịp thời tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, nhiều điểm nóng về an ninh trật tự, góp phần có hiệu quả đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, ổn định để phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn huyện Đơn Dương; tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên thông qua việc triển khai học tập có chất lượng các nghị quyết, chủ trương của Đảng, của Ngành. Thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tạo chuyển biến tốt về nhận thức và hành động, nêu cao trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu trong đảng viên. Thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng cán bộ đảng viên; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ; quan tâm cán bộ trẻ, cán bộ nữ, công tác phát triển đảng viên,…

Đồng chí Nguyễn Quang Tuyến, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo 

Đồng chí Trương Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Đơn Dương phát biểu chỉ đao Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Trương Văn Bình, Phó Bí thư Huyện uỷ Đơn Dương đã đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Chi bộ VKSND huyện trong nhiệm kỳ qua. Trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Chi bộ tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp trên và căn cứ vào tình hình thực tiễn ở địa phương chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên trách khác đảm bảo giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức, cơ sở đảng; chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ…

Đồng chí Bí thư, Phó Bí thư huyện ủy Đơn Dương và đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Lâm Đồng tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban chi ủy chi bộ VKSND huyện Đơn Dương nhiệm kỳ 2020 – 2025

Đại hội đã bầu 3 đồng chí vào Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025, đồng chí Nguyễn Duy Hảo tiếp tục tái cử chức danh Bí thư Chi bộ. Đại hội cũng bầu 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Đơn Dương lần thứ XII./

Nguyễn Văn Việt, VKSND huyện Đơn Dương