Vụ 16 VKSND tối cao tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022

Ngày đăng : 12:15, 20/03/2020

(Kiemsat.vn) - Sáng ngày 20/3, tại VKSND tối cao, Vụ Thi đua khen thưởng (Vụ 16) VKSND tối cao tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng chủ trì Đại hội.

Toàn cảnh Đại hội 

Theo báo cáo, Chi bộ Vụ 16 đã chỉ đạo, lãnh đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ theo Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao và chương trình công tác đã đề ra. 

Về công tác thi đua - khen thưởng, Vụ 16 đã xây dựng báo cáo tổng kết, tổ chức Hội nghị triển khai công tác và Hội nghị tổng kết công tác, khen thưởng năm 2017, 2018, 2019; hướng dẫn các đơn vị trong toàn Ngành tổ chức các phong trào thi đua nhằm khơi dậy truyền thống thi đua, yêu nước, truyền thống của Ngành; động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác trọng tâm, đột phá, có sáng kiến nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện công tác chuyên môn, nâng cao trách nhiệm, bản lính chính trị và chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên, công chức, viên chức, người lao động; theo dõi, đôn đốc việc xây dựng, bồi dưỡng, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến; xây dựng đề án, biên soạn cuốn sách Hỏi - Đáp pháp luật về thi đua, khen thưởng.

Về công tác xây dựng Đảng, toàn thể đảng viên trong chi bộ tham gia đầy đủ các buổi học tập các nghị quyết của đảng do Đảng bộ VKSND tối cao tổ chức; chi bộ, Ban chi uỷ đã quan tâm thường xuyên nắm bắt tình hình chính trị tư tưởng đảng viên; tư tưởng của cán bộ, đảng viên ổn định, không có biểu hiện suy thoái "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"; chi bộ đã tổ chức sinh hoạt định kỳ, sinh hoạt chuyên đề theo đúng quy định, các đảng viên trong chi bộ tích cực tham gia và chấp hành nghiêm túc quy định của đảng, không có đảng viên vi phạm kỷ luật. 

Đồng chí Vũ Việt Hùng, Vụ trưởng Vụ Thi đua - Khen thưởng phát biểu tại Đại hội

Nhìn chung, công tác Đảng trong nhiệm kỳ 2017-2020 của chi bộ Vụ 16 đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn đề ra. Phổ biến, quán triệt kịp thời và đầy đủ các nghị quyết, chương trình, kế hoạch tới toàn thế đảng viên trong chi bộ. 

Tặng hoa Ban chi uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội đã bầu ra Ban chi uỷ nhiệm kỳ 2020 - 2022 gồm 3 đồng chí Phùng Văn Chiến, Phó Vụ trưởng được bầu làm Bí thư Chi bộ; đồng chí Ngô Thị Xuân Huyên, Trưởng phòng Tham mưu tổng hợp được bầu làm Phó Bi thư Chi bộ và đồng chí Nguyễn Hùng Hoà, Trưởng phòng Thi đua - Khen thưởng Trung ương làm Chi uỷ viên.

Thùy Linh