Công nhận kết quả thi Kiểm sát viên đợt 2 năm 2019

Ngày đăng : 10:25, 16/03/2020

(Kiemsat.vn) - Ngày 13/3/2020 Viện trưởng VKSND tối cao công nhận kết quả thi của 1.501 công chức và phê duyệt 783 công chức đã trúng tuyển kỳ thi Kiểm sát viên sơ cấp, Kiểm sát viên trung cấp, Kiểm sát viên cao cấp đợt 2 năm 2019.

 

Danh sách kèm theo

1. Danh sách kết quả thi KSV các đơn vị thuộc VKSND tối cao

2.Danh sách kết quả thi KSV các VKSND cấp cao

3. Danh sách kết quả thi KSV Viện kiểm sát quân sự các cấp

4. Danh sách kết quả thi KSV VKSND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thiên Thanh