Năm 2019: Hoàn thành xây dựng "Khung kiến trúc Viện kiểm sát điện tử 1.0"

Ngày đăng : 18:00, 16/01/2020

(Kiemsat.vn) - Chiều ngày 16/1, Cục thống kê tội phạm và công nghệ thông tin (Cục 2) đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020. Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chỉ đạo Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2019, Cục Thống kê tội phạm và công nghệ đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, Kế hoạch công tác của Viện trưởng VKSND tối cao. Các mặt công tác của Cục đều đạt kết quả tích cực, các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch công tác của đơn vị đều được triển khai thực hiện đầy đủ, có chất lượng.

Về công tác thống kê, Cục 2 đã hoàn thành việc tổng hợp số liệu và xây dựng báo cáo thống kê theo quy định; hoàn thành sửa đổi, bổ sung các Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Chế độ báo cáo thống kê ngành KSND; hoàn thành việc tổng hợp, xây dựng báo cáo thống kê kết quả công tác THQCT và KS các hoạt động tư pháp toàn Ngành phục vụ báo cáo của Viện trưởng VKSND tối cao trước 02 kỳ họp Quốc hội; hoàn thành việc xây dựng biểu mẫu thống kê về phòng chống ma tuý và hướng dẫn thực hiện báo cáo thống kê phòng, chống ma tuý trong ngành KSND,... Thực hiện việc tổng hợp, cung cấp số liệu phục vụ các báo cáo chuyên đề, báo cáo các cơ quan Đảng, Nhà nước; cung cấp số liệu thống kê cho các đơn vị, cá nhân trong và ngoài Ngành có nhu cầu khai thác số liệu thống kê theo quy định,...

Về công tác công nghệ thông tin, Cục Thống kê tội phạm và công nghệ đã triển khai và đạt được những kết quả về công nghệ thông tin như: Hoàn thành Báo cáo tổng kết 10 năm ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành KSND; hoàn thành xây dựng "Khung kiến trúc Viện kiểm sát điện tử 1.0"; đã cấp hơn 1.000 tài khoản thư điện tử và tổng hợp tình hình sử dụng thư điện tử của các đơn vị thuộc Viện kiểm sát tối cao và Viện kiểm sát địa phương; kiểm tra, đảm bảo thiết bị và đường truyền phục vụ 22 Hội nghị trực tuyến; đảm bảo duy trì hoạt động của các phần mềm; kịp thời sửa chữa, khắc phục  lỗi của máy chủ Trung tâm tích hợp dữ liệu, hệ thống máy tính và thiết bị công nghệ thông tin tại VKSND tối cao và một số VKS địa phương.

Về công tác hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ đối với Viện kiểm sát các cấp, Cục 2 đã chủ động hướng dẫn, giải đáp và giúp đỡ các đơn vị, VKSND địa phương ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động thống kê và công tác quản lý chỉ đạo điều hành; Cục 2 đã ban hành 5 thông báo rút kinh nghiệm về công tác thống kê và công nghệ thông tin, ban hành 4 văn bản chấn chỉnh việc bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong Ngành,....

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Phó Viện trưởng VKSND tối cao cho biết, ngoài việc thực hiện tốt các công tác thường xuyên, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các việc như: Hướng dẫn việc thực hiện Hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo thống kê (sửa đổi) và phối hợp đồng bộ, có hiệu quả với các cơ quan liên ngành có liên quan; nâng cao chất lượng các loại báo cáo thống kê theo hướng phân tích và lý giải được các số liệu thống kê (án tạm đình chỉ, đình chỉ, tài sản tham nhũng,...) đảm bảo phục vụ hiệu quả cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành.

Tăng cường trách nhiệm của cán bộ, công chức trong việc thực hiện công tác thống kê và công nghệ thông tin; phối hợp chặt chẽ với cơ quan có liên quan để nâng cao chất lượng thống kê hình sự liên ngành.

Hội nghị cũng tiến hành trao các danh hiệu thi đua cho các tập thể và cá nhân thuộc Cục 2 đạt thành tích trong năm 2019.

 

Thùy Linh