VKSND huyện Thái Thụy phối hợp liên ngành trực tiếp kiểm sát tại các UBND xã

Ngày đăng : 10:04, 21/12/2019

(Kiemsat.vn) - Trong hai ngày 18-19/12/2019, VKSND huyện Thái Thụy phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện, Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện trực tiếp kiểm sát việc thi hành án hình sự và việc tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm tại Công an xã Thụy Trường, Công an xã Thụy Xuân, Công an xã Thụy Lương và Công an xã Thụy Tân.

Sau khi nghe Trưởng Công an các xã, thị trấn báo cáo tình hình công tác thi hành án hình sự và công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm từ ngày 01/01/2018 đến ngày 30/11/2019, Đoàn kiểm sát đã trực tiếp tiến hành kiểm tra sổ sách nghiệp vụ, tài liệu và hồ sơ liên quan đến công tác giám sát, giáo dục người thi hành án treo, cải tạo không giam giữ cũng như công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý tin báo, tố giác về tội phạm tại địa phương.

Toàn cảnh buổi làm việc

Kết quả trực tiếp kiểm sát cho thấy: Đối với công tác thi hành án hình sự, các đơn vị được kiểm tra đã thực hiện tốt công tác quản lý các đối tượng thi hành án treo, cải tạo không giam giữ; hồ sơ được lập theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật quy định; Công an cấp xã đã tham mưu kịp thời cho UBND thực hiện tốt các biện pháp quản lý, giáo dục nhằm tạo điều kiện giúp đỡ các bị án chấp hành nghiêm chỉnh quá trình thi hành án của mình… Đối với công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm, Công an cấp xã đã tuân thủ và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật; có sổ tiếp nhận, thụ lý; việc phân loại, xử lý được thực hiện đúng theo quy định…

Qua buổi làm việc tại các UBND 04 xã, Đoàn kiểm sát đánh giá cao những ưu điểm của các đơn vị được kiểm tra. Tuy nhiên, cả 04 đơn vị vẫn còn để xảy ra một số tồn tại, hạn chế như: Đối với công tác thi hành án hình sự, các biên bản giao nhận hồ sơ giữa cơ quan thi hành án và UBND xã không có ký nhận của Cơ quan bên nhận; toàn bộ bản tự nhận xét của người được hưởng án treo và bản nhận xét của người trực tiếp giám sát giáo dục đều là bản photo, không phải là bản chính; việc phổ biến quyền, nghĩa vụ cho các bị án chưa đầy đủ; chậm phân công người trực tiếp giám sát, giáo dục; không định kỳ 03 tháng 01 lần nhận xét quá trình chấp hành án treo gửi Cơ quan Thi hành án hình sự Công an huyện Thái Thụy...

Đối với công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm còn tồn tại, hạn chế như sau: Một số hồ sơ vụ việc đã chuyển đến Công an huyện giải quyết theo thẩm quyền nhưng Ban Công an xã không lập biên bản giao nhận hồ sơ, không photo hồ sơ để theo dõi kết quả giải quyết; một số tin báo Ban công an xã tiếp nhận, sau đó báo cáo cho Cơ quan điều tra Công an huyện để giải quyết theo thẩm quyền, nhưng việc báo cáo không được thể hiện bằng văn bản; đối với tố giác công dân trực tiếp đến báo, Ban công an xã không lập biên bản tiếp nhận tố giác về tội phạm; một số biên bản ghi lời khai, biên bản làm việc còn chưa đúng mẫu quy định;...

Đồng chí Phạm Xuân Hà, Phó Viện trưởng VKSND huyện Thái Thụy thông qua Quyết định và Kế hoạch trực tiếp kiểm sát 

Kết thúc buổi làm việc, Trưởng đoàn kiểm sát ghi nhận những kết quả đạt được của các đơn vị, đồng thời nêu ra một số giải pháp cụ thể nhằm khắc phục những thiếu sót, hạn chế nêu trên góp phần nâng cao chất lượng công tác thi hành án hình sự và công tác tiếp nhận, phân loại, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm trong thời gian tới./.

Nguyễn Thị Xuyến, VKSND huyện Thái Thụy