Học tập, quán triệt nội dung nghị quyết Trung ương 11 khóa XII

Ngày đăng : 17:09, 03/12/2019

(Kiemsat.vn) - Ngày 3/12, tại trụ sở VKSND tối cao đã diễn ra Hội nghị học tập, quán triệt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11 BCHTW Đảng khóa XII (Nghị quyết Trung ương 11, khóa XII) và một số văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tới toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Đảng bộ VKSND tối cao.

Toàn cảnh buổi lễ

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy VKSND tối cao; Ủy viên BCH Đảng bộ VKSND tối cao; các đồng chí Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc cùng toàn thể các đảng viên thuộc Đảng bộ VKSND tối cao.

Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới 6 điểm cầu  VKSND tối cao; Văn phòng đại diện VKSND tối cao tại TP Hồ Chí Minh; Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; VKSND cấp cao tại Đà Nẵng; VKSND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh; Trường Đào tạo, Bồi dưỡng nghiệp vụ kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh. 

Đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương 

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Đức Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 11, khóa XII.

Theo đồng chí Vũ Đức Nam cho biết, từ ngày 7-12/10/2019, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đã tổ chức Hội nghị lần thứ 11. Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các văn kiện Đại hội XIII, như Dự thảo Báo cáo chính trị và Dự thảo Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); Dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thảo luận, cho ý kiến về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2019, tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019; dự kiến Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và Kế hoạch tài chính ngân sách 3 năm 2020-2022.

Đồng chí Vũ Đức Nam đã nêu những điểm chính của Quy định số 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền; Thông báo số 156-TB/TW ngày 1/10/2019 của Ban Chấp hành Trung ương về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng...

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đánh giá cao tinh thần học tập nghiêm túc, trách nhiệm của các đảng viên thuộc Đảng bộ VKSND tối cao.

Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao nhấn mạnh, các nội dung Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11, khóa XII của Đảng và các nội dung khác được trình bày tại hội nghị là rất quan trọng và ý nghĩa đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Việc tổ chức học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 11 khóa XII nhằm giúp mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung, chủ trương của Đảng, các nội dung mới, cơ bản của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 11, khóa XII. Từ đó, nâng cao nhận thức, sự hiểu biết để vận dụng sáng tạo vào điều kiện thực tiễn công tác của đơn vị và của VKSND đạt hiệu quả...

Đình Đạt