Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ của nghiên cứu sinh Nguyễn Đình Trung

Ngày đăng : 18:23, 25/11/2019

(Kiemsat.vn) - Chiều ngày 25/11/2019, tại Hội trường H1, Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Nguyễn Đình Trung, Chuyên nghành Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm với đề tài luận án “Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng" dưới sự hướng dẫn khoa học của PG.TS. Nguyễn Huy Thuật và Tiến sĩ Phan Đình Khánh .

Nghiên cứu sinh Nguyễn Đình Trung thuyết trình luận án

Đến dự lễ bảo vệ luận án tiến sĩ có Vụ trưởng vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao Tăng Ngọc Tuấn, giảng viên hướng dẫn cùng một số đồng nghiệp, người thân của nghiên cứu sinh.

Dưới sự chủ trì của Thiếu tướng. GS.TS.Phạm Ngọc Hà, Hội đồng đã thông qua lý lịch khoa học, thành tích nghiên cứu, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Nguyễn Đình Trung.

GS.TS. Phạm Ngọc Hà công bố Quyết nghị của Hội đồng 

Các thành viên trong Hội đồng đánh giá cao năng lực nghiên cứu và những kết quả đạt được của NCS trong thời gian qua. Sau  khi nghe nghiên cứu sinh trình bày tóm tắt luận án, các thành viên trong Hội đồng đã đánh giá, đây là công trình khoa học tiêu biểu, nghiên cứu có hệ thống và toàn diện về thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng. 

Luận án tiến sĩ của nhiên cứu sinh Nguyễn Đình Trung đã tập hợp, xây dựng hệ thống các luận điểm khoa học về khái niệm Thực hành quyền công tố trong điều tra các vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng; kiểm sát điều tra các vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng, rút ra những đặc điểm cần chú ý của các mặt công tác này. Luận án nghiên cứu, đề xuất, bổ sung và hoàn thiện lý luận về tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng, làm rõ những dấu hiệu pháp lý đặc trưng tác động đến công tác điều tra nói chung, công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng nói riêng. Đồng thời nội dung luận án cũng nghiên cứu, làm rõ bản chất và nội dung cơ bản của hoạt động điều tra các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng; Nghiên cứu xây dựng lý luận về nội dung, phương pháp thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng từ khâu giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố cho đến thời điểm kết thúc hoạt động điều tra là cơ sở khoa học cho việc thực hiện công tác này trong thực tiễn.

Luận án "Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng" đã khảo sát, đánh giá thực trạng tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng, rút ra đặc điểm hình sự của loại tội phạm này và tác động của nó đến công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra. Luận án cũng tiến hành khảo sát, đánh giá công tác tổ chức lực lượng, biên chế, đội ngũ Kiểm sát viên trong thực hiện công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng, đánh giá mặt mạnh, mặt yếu và những khó khăn, vướng mắc; khảo sát, đánh giá thực trạng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng, rút ra những kết quả đạt được, những hạn chế, vướng mắc và nguyên nhân.

Trên cơ sở khảo sát thực tế, luận án cũng đưa ra một số dự báo về tình hình tội phạm lừa đảo trong lĩnh vực ngân hàng trong thời gian tới, dự báo về những thuận lợi, khó khăn về công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng trong thời gian tới. Đặc biệt luận án xây dựng hệ thống các giải pháp đề xuất giải pháp, kiến nghị nâng cao chất lượng và hiệu quả hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong lĩnh vực ngân hàng.

GS.TS.Phạm Ngọc Hà thay mặt Hội đồng đánh giá luận án chúc mừng NCS Nguyễn Đình Trung đã bảo vệ thành công luận án tiến sỹ. Ông tin tưởng rằng ở vị trí công tác của mình, tân tiến sỹ sẽ hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, cùng tập thể cán bộ, viên chức và lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân dân cấp cao 3  hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

NCS Nguyễn Đình Trung chụp ảnh lưu niệm cùng toàn thể Hội đồng đánh giá luận án

Trong niềm vui và xúc động, NCS Nguyễn Đình Trung đã trân trọng cảm ơn sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của tập thể lãnh đạo, giảng viên Học viện Cảnh sát Nhân dân trong suốt thời gian NCS học tập và nghiên cứu tại Học viện.

Một số hình ảnh đồng nghiệp, người thân đến tặng qua chúc mừng tân tiến sĩ Nguyễn Đình Trung

 

Huy Vũ