Tin hoạt động nghiệp vụ trong Ngành

Ngày đăng : 16:25, 23/11/2019

(Kiemsat.vn) - Ngành Kiểm sát Quảng Ninh tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; VKSND huyện Cẩm Khê (Phú Thọ) kiến nghị Cơ quan điều tra cùng cấp khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm... là những tin chính ngày hôm nay.

* VKSND huyện Cẩm Khê kiến nghị Cơ quan điều tra cùng cấp khắc phục vi phạm trong công tác giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm

Thông qua công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, VKSND huyện Cẩm Khê nhận thấy Cơ quan cảnh sát điều tra CA huyện Cẩm Khê đã có vi phạm trong hoạt động tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố, cụ thể như sau:

Ngày 30/8/2019, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Khê tiếp nhận tin báo về tội phạm của đội XDPT bảo vệ ANTQ – Công an huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ, về việc: Ngày 01/8/2019, tại nhà bà Hoàng Thị Tâm (SN 1966) ở khu 3, xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê, ông Hoàng Văn Chắc (SN 1968) khu 9, xã Yên Dưỡng, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ đã có hành vi gây thương tích cho bà Tâm.

Ngày 30/10/2019 thời hạn kiểm tra, xác minh tin báo đã hết, Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Khê có văn bản số 32a ngày 27/10/2019 đề nghị VKSND huyện Cẩm Khê gia hạn thời hạn kiểm tra, xác minh tin báo trên kể từ ngày 31/10/2019 đến ngày 31/12/2019. Như vậy, văn bản đề nghị gia hạn thời hạn kiểm tra, xác minh tin báo số 32a ngày 27/10/2019 của Cơ quan CSĐT Công an huyện Cẩm Khê vi phạm thời hạn đề nghị VKSND huyện Cẩm Khê gia hạn thời hạn kiểm tra, xác minh theo quy định tại khoản 2 điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Khoản 2 điều 147 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 quy đinh: “Chậm nhất là 05 ngày trước khi hết thời hạn kiểm tra, xác minh quy định tại khoản này, Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra phải có văn bản đề nghị Viện kiểm sát cùng cấp hoăc Viên kiểm sát có thẩm quyền gia hạn thời hạn kiểm tra, xác minh…”

VKSND huyện Cẩm Khê kiểm sát việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tại Công an huyện

Để khắc phục tình trạng vi phạm trên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm Khê đã ban hành Kiến nghị số 148/KN-VKS ngày 19/11/2019, yêu cầu Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Khê chấm dứt vi phạm nêu trên và được Cơ quan điều tra cùng cấp chấp nhận./.

Nguyễn Thu Nga – VKSND huyện Cẩm Khê

* VKSND tỉnh Phú Thọ và Phòng PC04 Công an tỉnh Phú Thọ ký kết quy chế phối hợp trong công tác 

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác điều tra, xử lý các tội phạm về ma túy, được sự nhất trí của Lãnh đạo VKSND tỉnh Phú Thọ và Lãnh đạo Công an tỉnh Phú Thọ, vừa qua, tại VKSND tỉnh Phú Thọ, Phòng THQCT, KSĐT, KSXX sơ thẩm án an ninh, ma túy VKSND tỉnh Phú Thọ (Phòng 1) và Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Phú Thọ (Phòng PC04) đã ký quy chế phối hợp công tác về thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Phòng 1 và Phòng PC04. Tham dự lễ ký kết có  các đồng chí Lãnh đạo 2 phòng, cùng các đồng chí Kiểm sát viên, Điều tra viên.

Lãnh đạo Phòng 1 và Phòng PC04 ký kết quy chế phối hợp

Quy chế phối hợp công tác được xây dựng chi tiết, cụ thể, chặt chẽ và toàn diện như: Việc phối hợp trong việc tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo và kiến nghị khởi tố; việc khởi tố, điều tra, áp dụng biện pháp ngăn chặn; công tác kiểm tra, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ đối với CQĐT các huyện, thành, thị và VKSND cấp huyện; công tác báo cáo, thống kê tội phạm liên ngành; việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và thực hiện các yêu cầu về tương trợ tư pháp về hình sự thuộc thẩm quyền của Phòng 1 và Phòng PC04, nhằm đảm bảo các hoạt động tố tụng được tiến hành đúng pháp luật.

Việc ký kết và tổ chức thực hiện Quy chế nhằm đảm bảo việc thực hiện các hoạt động tố tụng giữa Phòng 1 VKSND tỉnh Phú Thọ và Phòng PC04 Công an tỉnh Phú Thọ tuân thủ quy định của Bộ luật tố tụng hình sự và quy định của pháp luật có liên quan, bảo đảm công tác điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm, không làm oan người vô tội./.

Hoàng Việt – Phòng TKTP

* VKSND tỉnh Quảng Ninh tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Xác định công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng và thường xuyên; kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là thước đo đánh giá phẩm chất, năng lực, trách nhiệm và mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Viện đã chỉ đạo Viện kiểm sát hai cấp thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt: chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện các quy định trong quản lý, đảm bảo chặt chẽ, công khai, minh bạch, đúng pháp luật. Thực hiện đầy đủ “Quy chế về thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân”; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đảm bảo công khai, minh bạch về tổ chức và hoạt động của cơ quan, đơn vị; sửa đổi, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công với những quy định mới về định mức tiêu chuẩn, chế độ.

Qua đó, tạo chuyển biến về nhận thức, trách nhiệm của công chức trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của từng cá nhân, đơn vị trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hai cấp VKS Quảng Ninh dần đi vào nề nếp, thực hiện đúng quy định; không có cán bộ, công chức nào vi phạm phải xử lý lỷ luật, đã góp phần tích cực vào những thành tích xuất sắc mà ngành Kiểm sát Quảng Ninh. Để làm tốt công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong thời gian tới Ban Cán sự Đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ như sau: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, học tập các Nghị quyết, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí gắn với việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; xác định công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để tập trung chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc và đánh giá việc thực hiện; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thi tuyển, đánh giá, bố trí, sử dụng cán bộ, phân loại cán bộ trên cơ sở thành tích, có định lượng cụ thể của công tác chuyên môn; xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm; tiếp tục tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành và trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương trong thi hành công vụ./.

Vũ Thị Toan – Thanh tra VKSND tỉnh Quảng Ninh

* Liên ngành tư pháp tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết 01 năm thực hiện Quy chế phối hợp việc tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm

Toàn cảnh buổi giao ban

Vừa qua, VKSND tỉnh Quảng Nam đã chủ trì tổ chức Giao ban trực tuyến sơ kết 01 năm triển khai thực hiện Quy chế phối hợp số 01/QCPH ngày 15/11/2019 trong công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm của liên ngành tư pháp tỉnh, với sự tham gia của lãnh đạo các đơn vị: VKSND, Công an, TAND, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Chi cục Kiểm lâm, Bộ Tư lệnh vùng Cảnh sát Biển 2, Cục Hải quan, Cục Thuế, Thanh tra, Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Nam và Trại giam An Điềm. Đến dự và chỉ đạo Giao ban có sự tham dự của đồng chí Nguyễn Đỏ - Phó Trưởng ban Nội Chính Tỉnh ủy và đại diện lãnh đạo Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Viện trưởng VKSND tỉnh Quảng Nam phát biểu tại buổi Giao ban trực tuyến liên ngành

Theo đó, công tác phối hợp giữa các cơ quan tham gia ký kết đã đạt được nhiều thành quả đáng kể; tỷ lệ giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm trong năm qua đạt kết quả cao; không để xảy ra các trường hợp oan, sai, bỏ lọt tội phạm; công tác phối kết hợp đã từng bước được điều chỉnh phù hợp, nâng tầm hơn, chặt chẽ hơn và đúng đắn hơn, đáp ứng yêu cầu minh bạch trong hoạt động tư pháp.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam phát biểu

Qua đó, tạo cơ sở giúp cho công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố được thực hiện đầy đủ, đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật ngay từ ban đầu, đảm bảo mọi hành vi phạm tội phải được kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật, góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh nhà./.

Xuân Vĩ - Phòng 2 VKSND tỉnh

Thùy Linh (tổng hợp)