Quy trình giải quyết tranh chấp vụ án dân sự

Ngày đăng : 14:07, 24/10/2019

(Kiemsat.vn) - Tranh chấp dân sự đang là vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện đại, nó phát sinh nhiều loại tranh chấp, có tranh chấp bồi thường thiệt hại hợp đồng, tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng lao động, tranh chấp bất động sản… Và làm cách nào để có thể đòi lại quyền lợi, ai sẽ là người giải quyết khi tranh chấp phát sinh. Chúng tôi đã có dịp trao đổi cùng với bà Lê Thị Hoài Thu, chuyên viên tư vấn pháp lí của Công ty TNHH Tư vấn và truyền thông KS (tên viết tắt của công ty là: KSAC)

Bà Thu cho biết, KSAC là đơn vị tư vấn quản lí doanh nghiệp. Tuy nhiên, khi khách hàng, đồng nghiệp, trò chuyện thường hay đặt vấn đề về sự lúng túng không biết gửi đơn thư đến đâu và đơn thư nêu những nội dung gì để phù hợp với quy định pháp luật khi bản thân họ là những người đang bị xâm phạm quyền lợi hợp pháp.

Nhận thấy, đây là vấn nạn, mà đa số người dân, doanh nghiệp không nắm được quy trình pháp lí khi đòi hỏi quyền, lợi ích hợp pháp của mình. Vì thế, KSAC luôn muốn gắn kết, chia sẻ, đồng hành cùng Quý doanh nghiệp và các cựu Luật sư, tổ chức những buổi nói chuyện, trao đổi và giải đáp páp luật.

 Theo đó, khi giao kết dân sự, các bên có thể thỏa thuận lựa chọn cơ quan giải quyết tranh chấp, có thể là Trọng tài (theo Luật Trọng tài thương mại) hoặc Tòa án có thẩm quyền. Việc lựa chọn Tòa án giải quyết phải tuân thủ theo luật dân sự. Cụ thể:

Thẩm quyền giải quyết của Tòa án:

Nguyên đơn có quyền lựa chọn Tòa án giải quyết về tranh chấp dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động trong các trường hợp sau đây:

- Nếu không biết nơi cư trú, làm việc, trụ sở của bị đơn thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi bị cư trú, làm việc, có trụ sở cuối cùng hoặc nơi bị đơn có tài sản giải quyết;

- Nếu tranh chấp phát sinh từ chi nhánh tổ chức thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi tổ chức có trụ sở hoặc nơi tổ chức có chi nhánh giải quyết;

- Nếu bị đơn không có nơi cư trú, làm việc, trụ sở ở Việt Nam hoặc vụ án về tranh chấp cấp dưỡng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi mình cư trú, làm việc giải quyết;

- Nếu tranh chấp về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi mình cư trú, làm việc có trụ sở hoặc nơi xảy ra việc gây thiệt hại giải quyết;

- Nếu tranh chấp về bồi thường thiệt hại, trợ cấp khi chấm dứt hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội, quyền lợi ích liên quan đến việc làm, tiền lương, thu nhập và các điều kiện lao động khác đối với người lao động thì nguyên đơn là người lao động có thể yêu cầu Tòa án nơi mình cư trú, làm việc giải quyết;

- Nếu tranh chấp phát sinh từ việc sử dụng lao động của người cai thầu hoặc người có vai trò trung gian thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi người sử dụng lao động là chủ chính cư trú, làm việc thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi người sử dụng lao động là chủ chính cư trú, làm việc, có trụ sở hoặc nơi người cai thầu, người có vai trò trung gian cư trú, làm việc, giải quyết;

- Nếu tranh chấp phát sinh từ quan hệ hợp đồng thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi hợp đồng được thực hiện giải quyết;

- Nếu các bị đơn cư trú, làm việc có trụ sở ở nhiều nơi khác nhau thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi một trong các bị đơn cư trú, làm việc, có trụ sở giải quyết;

- Nếu tranh chấp bất động sản mà bất động sản có ở nhiều địa phương khác nhau thì nguyên đơn có thể yêu cầu Tòa án nơi có một trong các bất động sản giải quyết;

Điều kiện khởi kiện vụ án dân sự:

Người khởi kiện phải có năng lực pháp luật tố tụng dân sự và năng lực hành vi hành vi tố tụng dân sự:

- Năng lực pháp luật tố tụng dân sự là khả năng có các quyền, nghĩa vụ trong tố tụng dân sự do pháp luật quy định. Mọi cá nhân, cơ quan, tổ chức có năng lực pháp luật tố tụng dân sự như nhau trong việc yêu cầu Tòa án bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

- Năng lực hành vi hành vi tố tụng dân sự là khả năng tự mình thực hiện quyền, nghĩa vụ tố tụng dân sự hoặc ủy quyền cho người đại diện tham gia tố tụng dân sự.

- Đương sự từ đủ mười tám tuổi trở lên có đầy đủ năng lực hành vi tố tụng dân sự, trừ người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc pháp luật có quy định khác.

- Đương sự là người chưa đủ sáu tuổi hoặc người mất năng lực hành vi dân sự thì không có năng lực hành vi tố tụng dân sự. Việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người này tại Tòa án do người đại diện hợp pháp của họ thực hiện.

- Đương sự là người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi thì việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho những người này tại Tòa án do người đại diện hợp pháp của họ thực hiện.

- Đương sự là người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi đã tham gia lao động theo hợp đồng lao động hoặc giao dịch dân sự bằng tài sản riêng được tự mình tham gia tố tụng về những việc liên quan đến quan hệ lao động hoặc quan hệ dân sự đó. Trong trường hợp này, Tòa án có quyền triệu tập người đại diện hợp pháp  của họ tham gia tố tụng. Đối với những việc khác, việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho họ tại Tòa án do người đại diện hợp pháp của họ thực hiện.

Bà Lê Thị Hoài Thu trao đổi cùng phóng viên

Quyền khởi kiện vụ án dân sự:

- Cá nhân, cơ quan, tổ chức có quyền tự mình hoặc thông qua người đại diện hợp pháp khởi kiện vụ án (sau đây gọi chung là người khởi kiện) tại Tòa án có thẩm quyền để yêu cầu bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

- Cơ quan, tổ chức trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu Tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước thuộc lĩnh vực mình phụ trách.

Phạm vi khởi kiện:

- Cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể khởi kiện một hoặc nhiều cá nhân, cơ quan, tổ chức khác về một quan hệ pháp luật hoặc nhiều quan hệ pháp luật có liên quan với nhau để giải quyết trong một vụ án.

- Nhiều cá nhân, cơ quan, tổ chức có thể cùng khởi kiện một cá nhân, một cơ quan, một tổ chức khác về một quan hệ pháp luật hoặc nhiều quan hệ pháp luật có liên quan với nhau để giải quyết trong một vụ án.

- Cá nhân, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền do Bộ luật tố tụng dân sự quy định có thể khởi kiện đối với nhiều cá nhân, cơ quan, tổ chức khác một quan hệ pháp luật hoặc nhiều quan hệ pháp luật có liên quan với nhau để giải quyết trong một vụ án.

Thời hiệu khởi kiện:

1. Thời hiệu là thời hạn do luật quy định mà khi kết thức thời hạn đó thì phát sinh hậu quả pháp lý đối với chủ thể theo điều kiện do luật quy định.

Thời hiệu được áp dụng theo quy định Bộ luật dan sự và các luật chuyên ngành có liên quan.

2. Tòa án chỉ áp dụng quy định về thời hiệu theo yêu cầu áp dụng thời hiệu của một bên hoặc các bên với điều kiện yêu cầu này phải được đưa ra trước khi Tòa án cấp sơ thẩm ra Bản án, Quyết định giải quyết vụ, việc.

Người được hưởng lợi từ việc áp dụng thời hiệu có quyền từ chối áp dụng thời hiệu, trừ trường hợp việc từ chối đó nhằm mục đích trốn tránh thực hiện nghĩa vụ.

Một số thời hiệu khởi kiện cụ thể:

1.       Thời hiệu hưởng quyền dân sự là thời hạn mà khi kết thúc thời hạn đó thì chủ thể được hưởng quyền dân sự.

2.       Thời hiệu miễn trừ nghĩa vụ dân sự là khi kết thúc thời hạn đó thì người có nghĩa vụ dan sự được miễn việc thực hiện nghĩa vụ.

3.       Thời hiệu khởi kiện  là thời hạn mà chue thể được quyền khởi kiện để yêu cầu Tòa án giải quyết vụ án dân sự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp bị xâm phạm; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền khởi kiện.

4.       Thời hiệu yêu cầu giải quyết việc dân sự là thời hạn mà chủ thể được quyền yêu cầu Tòa án giải quyết việc dân sự để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, pháp nhân, lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng; nếu thời hạn đó kết thúc thì mất quyền yêu cầu.

Bà Thu chia sẻ, làm một đơn vị tư vấn, chúng tôi thấu hiểu, việc áp dụng pháp lí của nhiều doanh nghiệp đang gặp muôn trùng khó khăn, khi các văn bản pháp lí liên tục thay đổi, sửa đổi bổ sung và chúng tôi mong rằng, KSAC sẽ là đơn vị đồng hành cùng quý vị!

Văn phòng Công ty TNHH Tư vấn và truyền thông KS (tên viết tắt của công ty là: KSAC): Số 48/3, đường Lý Tự Trọng, Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Mail: kstuvan.truyenthong@gmail.com; congtytuvanks@gmail.comHotline: 0988 775 777.

Tư vấn doanh nghiệp, tham gia ký kết hợp tác kinh doanh bảo vệ pháp lí; dịch vụ truyền thông, in ấn, quảng cáo, phát hành sách báo; tư vấn ổn định khủng hoảng truyền thông!

pv