Tăng cường năng lực Cơ quan điều tra VKSND

Ngày đăng : 13:50, 23/10/2019

(Kiemsat.vn) - Ngày 22/10, tại trụ sở VKSND tối cao, đồng chí Bùi Mạnh Cường, phó Viện trưởng VKSND tối cao đã chủ trì buổi làm việc với Vụ 14, Cục 1, Cục 3 về Đề án “Tăng cường năng lực Cơ quan điều tra VKSND” và Đề án “Cơ sở vật chất, bộ máy, cán bộ và lộ trình thực hiện việc ghi âm hoặc ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015” trong ngành KSND.

đồng chí Bùi Mạnh Cường, phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Bùi Mạnh Cường, phó Viện trưởng VKSND tối cao đã nhấn mạnh tầm quan trọng trong việc nâng cao năng lực cơ quan điều tra và ghi hình có âm thanh việc hỏi cung bị can sẽ bảo đảm quyền con người, tăng cường giám sát hoạt động tố tụng tư pháp, buộc các cơ quan tư pháp phải thận trọng, khách quan, không lạm quyền của những người tiến hành tố tụng, từ đó hạn chế oan, sai. Vì vậy, các Vụ, Cục cần tập trung hoàn thiện để hoàn thành đúng tiến độ.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Vụ 14, Cục 1, Cục 3 đã báo cáo về tiến độ triển khai thực hiện 2 đề án, cũng như những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đối với Đề án “Tăng cường năng lực Cơ quan điều tra” trong thời gian tới Vụ 14 hoàn chỉnh Đề án tổng thể trên cơ sở tổng hợp ý kiến góp ý của các Bộ, Ngành; báo cáo Ủy ban kiểm sát và các đồng chí Lãnh đạo VKSND tối cao đối với dự thảo Đề án; chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Đề án, Tờ trình Thủ tưởng Chính phủ, dự thảo Quyết định phê duyệt Đề án của Thủ tướng Chính phủ báo cáo Lãnh đạo VKSND tối cao, trình Thủ tướng Chính phủ.

Về Đề án “Ghi âm, ghi hình có âm thanh trong hỏi cung bị can”, hiện Cục 1 đã xây dựng xong Dự thảo Quy trình, hiện đang triển khai lấy ý kiến tham gia trong đơn vị. Cục 1 đã phối hợp với Cục 2 triển khai lắp đặt hệ thống phòng chỉ huy điều tra kết nối với 2 phòng hỏi cung có lắp đặt ghi âm, ghi hình có âm thanh (tại trụ sở Hà Nội và trụ sở tại Đà Nẵng), về cơ bản phòng chỉ huy điều tra tại Hà Nội đã hoàn thành và chuẩn bị đưa vào sử dụng.

Thời gian tới, các đồng chí Thành viên Ban chỉ đạo được phân công nhiệm vụ cần khẩn trương phối hợp với các đơn vị liên quan chỉ đạo đơn vị xây dựng các dự án thành phần, Quy trình theo đúng nội dung, tiến độ trong kế hoạch kể kịp thời triển khai thực hiện trong toàn ngành./.

Nguyễn Nho