Tin hoạt động nghiệp vụ của VKSND tỉnh, thành phố

Ngày đăng : 09:19, 01/10/2019

(Kiemsat.vn) - Bản tin ngày hôm nay gồm những nội dung mới nhận từ VKSND tỉnh Đắk Lắk; VKSND tỉnh Phú Thọ về tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và góp ý Dự thảo Hệ thống biểu mẫu thống kê (sửa đổi).

* VKSND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị nghiên cứu, quán triệt và góp ý Dự thảo Hệ thống biểu mẫu thống kê (sửa đổi)

Vừa qua, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin VKSND tỉnh Đắk Lắk đã chủ trì tổ chức Hội nghị trực tuyến tại 15 điểm cầu trong toàn Ngành

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin đã trao đổi, góp ý những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác thống kê thời gian qua, triển khai đến toàn Ngành những nội dung cơ bản của Hệ thống chỉ tiêu thống kê và Chế độ báo cáo thống kê sửa đổi, bổ sung.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng Thống kê thông qua nội dung của Hội nghị

Theo đó, Hệ thống chỉ tiêu thống kê công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp có 398 chỉ tiêu; Hệ thống chỉ tiêu thống kê (sửa đổi) có 266 chỉ tiêu, trong đó: Bổ sung 45 chỉ tiêu, phân tổ chủ yếu; huỷ bỏ 13 chỉ tiêu và gộp (nhập) các chỉ tiêu của từng giai đoạn tố tụng thành 185 nhóm chỉ tiêu; Hệ thống chỉ tiêu thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp hiện hành có 171 chỉ tiêu; Hệ thống chỉ tiêu thống kê (sửa đổi) có 99 chỉ tiêu, trong đó: Bổ sung 10 chỉ tiêu, phân tổ chủ yếu; huỷ bỏ 1 chỉ tiêu và gộp (nhập) các chỉ tiêu vi phạm của từng giai đoạn tố tụng thành 79 nhóm chỉ tiêu.

Đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Kỳ, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, Thủ trưởng các đơn vị trong Ngành nghiên cứu, quán triệt đến cán bộ của đơn vị mình những nội dung mới của Hệ thống chỉ tiêu thống kê và hệ thống biểu mẫu thống kê của VKSND tối cao để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và quy định của Ngành đề ra; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc kiểm - duyệt các số liệu thống kê. Đặc biệt có chính sách động viên cán bộ làm công tác thống kê vượt qua những khó khăn, nâng cao tinh thần tự học, tự đào tạo, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Những ý kiến đóng góp tại Hội nghị, Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin VKSND tỉnh Đắk Lắk tổng hợp, xây dưng báo cáo gửi VKSND tối cao làm căn cứ xây dựng Dự thảo Hệ thống biểu mẫu thống kê (sửa đổi)./.

Nguyễn Trường Lưu, VKSND tỉnh Đắk Lắk

* VKSND tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị quán triệt và góp ý Dự thảo Hệ thống biểu mẫu thống kê (sửa đổi)

Phát biểu tại Hội nghị, Viện trưởng VKSND tỉnh quán triệt một số nội dung về sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Hệ thống chỉ tiêu thống kê, Chế độ báo cáo thống kê của ngành KSND và các chỉ tiêu trong hệ thống biểu mẫu thống kê mới được bổ sung, sửa đổi.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại Hội nghị, cơ bản các đơn vị đều nhất trí những nội dung được sửa đổi, bổ sung trong Hệ thống biểu mẫu, nhằm đáp ứng nhu cầu số liệu cho việc xây dựng báo cáo của Ngành và yêu cầu của việc cung cấp số liệu cho các cơ quan đảng, Nhà nước có thẩm quyền. Qua 15 ý kiến đóng góp vào dự thảo hệ thống biểu mẫu của các phòng nghiệp vụ cấp tỉnh và VKS cấp huyện chủ yếu đề xuất VKSND tối cao nghiên cứu tiếp tục sửa đổi, bổ sung một số chỉ tiêu trong Biểu mẫu 01, 02, 03, 04, 05, 07, 13, 14...

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh Phú Thọ yêu cầu các đơn vị, nhất là các cán bộ làm công tác thống kê cần nâng cao ý thức trách nhiệm, nghiên cứu, nắm vững và hiểu đúng các chỉ tiêu thống kê, đặc biệt là các chỉ tiêu mới sửa đổi, bổ sung để VKSND tối cao triển khai, đưa vào sử dụng Hệ thống biểu mẫu thống kê mới các đơn vị thu thập, tổng hợp số liệu đảm bảo chính xác, đầy đủ và đáp ứng yêu cầu đề ra./.

Phóng TKTP - CNTT

Thùy Linh (tổng hợp)