Danh sách thí sinh trúng tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2019

Ngày đăng : 09:01, 12/08/2019

(Kiemsat.vn) - Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội công bố danh sách thí sinh trúng tuyển vào trường năm 2019.

 

Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Danh sách trúng tuyển của thí sinh miền Bắc (tính từ Quảng Bình trở ra) tại đây;

Danh sách trúng tuyển của thí sinh miền Nam (tính từ Quảng Trị trở vào) tại đây.

Thiên Thanh