Agribank Bắc Giang II tích cực góp phần đẩy lùi nạn “tín dụng đen” ở nông thôn

Ngày đăng : 14:03, 06/08/2019

(Kiemsat.vn) - Bám sát những diễn biến của thị trường, định hướng chỉ đạo của Agribank, Ban Giám đốc Agribank Bắc Giang II đã thực hiện các giải pháp chỉ đạo điều hành tích cực, linh hoạt, đưa Agribank Chi nhánh Bắc Giang II tiếp tục phát triển ổn định, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu 06 tháng đầu năm 2019. Bên cạnh đó, Agribank Bắc Giang II còn áp dụng nhiều biện pháp linh hoạt, hiệu quả, góp phần đẩy lùi nạn “tín dụng đen” ở nông thôn.

Hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh doanh

Theo báo cáo Agribank Bắc Giang II, tổng nguồn vốn huy động cả nội tệ và ngoại tệ quy đổi đạt 13.169 tỷ đồng, tăng 1.826 tỷ đồng so với 31/12/2018; tốc độ tăng trưởng 6 tháng 16,1%. Trong đó: Nguồn vốn huy động nội tệ (loại trừ tiền gửi Kho Bạc, tiền gửi TCTD…) đạt 13.007 tỷ đồng, tăng 1.834 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 16,4% so với 31/12/2018; đạt 107% kế hoạch quý II, đạt 102% kế hoạch năm 2019. Đặc biệt, nguồn vốn huy động từ dân cư đạt 12.851 tỷ đồng, tăng 1.882 tỷ đồng so với 31/12/2018; tỷ lệ tăng là 17,1%, chiếm tỷ trọng 97,5% trong tổng nguồn vốn huy động.

So với cùng kỳ 2018, toàn chi nhánh tăng trưởng 2.410 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 22,4%. Các đơn vị có tốc độ tăng trưởng cao so với cùng kỳ 2018: Lục Ngạn, tăng 581 tỷ đồng, tăng trưởng 40,9%; Hội sở tăng 369 tỷ đồng, tăng trưởng 28,6%; Yên Thế tăng 214 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 25%; Lạng Giang tăng 444 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 19%; Lục Nam tăng 463 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 18,1%...

Về tổng dư nợ đến 30/6/2019 đạt 9.692 tỷ đồng, tăng 500 tỷ đồng so 31/12/2018, tăng 140 tỷ đồng/quí I/2019, tốc độ tăng trưởng 6 tháng 5,4%; Dư nợ 6 tháng đầu năm tăng trưởng đạt 52,4% kế hoạch tăng trưởng dư nợ Agribank giao năm 2019. So với cùng kỳ 2018, toàn chi nhánh tăng trưởng 1.010 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 11,6%. Các đơn vị có tốc độ tăng trưởng cao: Hội sở, tăng 307 tỷ đồng, tăng trưởng 22,9%; Thành phố tăng 172 tỷ đồng, tăng trưởng 14,1%; Lục Nam tăng 177 tỷ đồng, tăng trưởng 11,8%; Lạng Giang tăng 121 tỷ đồng, tăng trưởng 11,4%; Sơn Động tăng 85 tỷ đồng, tăng trưởng 12,9%...

Bên cạnh đó, tỷ lệ nợ xấu cũng được khống chế đúng theo kế hoạch đầu năm, thu nợ sau xử lý đạt 129 % kế hoạch năm, tổng thu dịch vụ 23,9 tỷ đồng, đạt 47,6% kế hoạch năm và 101% KH quý II/2019, tăng 19% (3,8 tỷ) so cùng kỳ năm 2018 … Các chỉ tiêu công tác khác như Kế hoạch nguồn vốn, Kế toán Kho quỹ, Tín dụng, Kiểm tra – Kiểm soát nội bộ, Marketing … đều hoàn thành theo kế hoạch 06 tháng đầu năm 2019. Cùng với việc hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác, đơn vị còn tổ chức tốt các phong trào văn hóa, thể dục thể thao; Phối hợp với Agribank tỉnh Bắc Giang tổ chức tốt Giải cầu lông hệ thống Agribank trên địa bàn tỉnh Bắc Giang mở rộng, chào mừng kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và kỷ niệm 31 năm thành lập Agribank (26/3/1988-26/3/2019). 

Công tác nhân đạo từ thiện được quan tâm đã tranh thủ sự ủng hộ của cấp trên và vận động cán bộ, viên chức người lao động trong đơn vị ủng hộ trên 400 triệu đồng để tăng quà tết cho người nghèo, tặng quà cho đối tượng chính sách và an sinh xã hội.

Tích cực góp phần đẩy lùi nạn “tín dụng đen” ở nông thôn

Trải qua 30 năm kiên định theo đuổi mục tiêu phát triển “Tam nông”, đặc biệt sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nguồn vốn của Agribank thông qua các chương trình tín dụng chính sách của Chính phủ đã hỗ trợ tích cực quá trình sản xuất kinh doanh, xóa đói, giảm nghèo, giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng, góp phần hạn chế tín dụng đen,... đóng góp vào việc thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa và phát triển bền vững. 

Ông Nguyễn Hoàng Giang - Giám đốc Agribank Bắc Giang II khẳng định quyết tâm của đơn vị góp phần hạn chế ảnh hưởng của tín dụng đen tại tỉnh Bắc Giang

Tiếp nối truyền thống đó của Agribank, Agribank Bắc Giang II luôn nhận thức rõ trách nhiệm của một định chế tài chính lớn hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Ban Giám đốc luôn trăn trở tìm biện pháp và hành động thiết thực trước nạn tín dụng đen có xu hướng gia tăng và hoành hành ở các vùng quê. Trong 6 tháng đầu năm 2019, lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo tăng trưởng tín dụng gắn với kiểm soát và nâng cao chất lượng tín dụng. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp tăng năng suất lao động như: Đẩy mạnh cho vay qua tổ nhóm, kết hợp với UBND cấp xã, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ đối với các khoản vay nhỏ. Đặc biệt, nâng cao hiệu quả hoạt động của điểm giao dịch lưu động bằng ô tô chuyên dùng, đây một kênh dẫn vốn hiệu quả với chi phí thấp, giảm thời gian đi lại, đảm bảo sự an toàn cho khách hàng, đồng thời phát triển thêm công cụ đầu tư để giảm bớt nạn tín dụng đen, thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn. Với tinh thần quyết liệt triển khai các giải pháp nhằm tăng khả năng tiếp cận vốn tín dụng, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, đáp ứng kịp thời các nhu cầu tiêu dùng phục vụ nâng cao đời sống chính đáng, hợp pháp của người dân, Agribank Bắc Giang II đã góp phần hạn chế ảnh hưởng của tín dụng đen tại tỉnh Bắc Giang.

Với kết quả đạt được khá toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh 6 tháng đầu năm, tạo tiền đề tốt để hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh kinh doanh cả năm 2019. Sáu tháng cuối năm, Ban Giám đốc, trưởng phòng nghiệp vụ, Giám đốc chi nhánh loại II quyết tâm tập trung thực hiện tốt các mục tiêu kinh doanh đã đề ra, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm công tác, từng bước xây dựng Agribank Bắc Giang II ngày càng ổn định, phát triển bền vững.

Đỗ Tuấn