VKSND tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06/CT-VKSTC.

Ngày đăng : 17:13, 23/07/2019

(Kiemsat.vn) - Ngày 23/7/2019, VKSND tỉnh Thái Bình tổ chức hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện chỉ thị số 06/CT-VKSTC ngày 06/12/2013 của Viện trưởng VKSND tối cao về “Tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm”.

Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Vụ 2 - VKSND tối cao, lãnh đạo Viện KSND tỉnh, lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra; lãnh đạo Cơ quan Cảnh sát điều tra hai cấp Công an tỉnh Thái Bình, Viện trưởng Viện KSND các huyện, thành phố cùng Kiểm sát viên, cán bộ nghiệp vụ ngành KSND tỉnh Thái Bình.

Đồng chí Lại Hợp Mạnh - Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, đồng chí Trần Thị Thu Trà - Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình trình bày báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06 trong ngành Kiểm sát tỉnh Thái Bình. 

Đồng chí Trần Thị Thu Trà- Phó viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình trình bày báo cáo tại Hội nghị

Theo đó, VKSND tỉnh Thái Bình xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm vừa có tính cấp bách vừa có tính lâu dài, lãnh đạo VKSND tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo xây dựng kế hoạch và đề ra nhiều giải pháp, cơ chế đảm bảo việc thực hiện có chất lượng, hiệu quả, đồng thời tổ chức hội nghị quán triệt nội dung của Chỉ thị 06 tới toàn thể cán bộ, công chức ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình. 

Đề cao trách nhiệm của lãnh đạo các đơn vị, Kiểm sát viên trong quá trình kiểm sát điều tra; bám sát hoạt động điều tra, kiên quyết thực hiện đúng, đầy đủ nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát nhân dân theo quy định của pháp luật. 

VKSND hai cấp chủ động thực hiện xây dựng Kế hoạch, Chương trình công tác, yêu cầu tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, đề ra các biện pháp cụ thể để gắn chặt hơn công tố với hoạt động điều tra ngay từ khi giải quyết tố giác tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố và trong suốt quá trình điều tra, truy tố để bảo đảm mọi hành vi phạm tội, người phạm tội phải được phát hiện, khởi tố, điều tra, truy tố kịp thời, nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không làm oan người vô tội, không để lọt tội phạm và người phạm tội, không để người nào bị khởi tố, bị bắt, tạm giữ, tạm giam, bị hạn chế quyền con người, quyền công dân trái luật… đã mang lại kết quả cao trong hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự. 

Đồng chí Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra tỉnh Thái Bình phát biểu tại Hội nghị

Tại Hội nghị đại diện VKSND cấp huyện đã trình bầy các tham luận về công tác phối hợp giữa hai ngành cũng như những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ; các đồng chí Phó Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình phát biểu ghi nhận và đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa Cơ quan An ninh điều tra và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh với VKSND tỉnh Thái Bình trong việc giải quyết các vụ án hình sự. 

Đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Tất, Phó Vụ trưởng Vụ 2 VKSND tối cao đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà VKSND tỉnh Thái Bình đã đạt được trong công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra án hình sự trong 05 năm qua. Đồng thời cũng chỉ ra những nội dung cần thực hiện trong thời gian tới để tiếp tục tăng cường trách nhiệm công tố, nâng cao chất lượng hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra các vụ án hình sự, đảm bảo cho việc giải quyết các vụ án hình sự kịp thời, khách quan, toàn diện.

Đồng chí Nguyễn Xuân Huy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình phát biểu tại Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Xuân Huy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Thái Bình tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Vụ 2 - VKSND tối cao và các ý kiến tham luận; đồng thời yêu cầu Lãnh đạo, Kiểm sát viên hai cấp VKSND tỉnh Thái Bình tiếp tục tăng cường quan hệ phối hợp với Cơ quan điều tra, nâng cao tính chủ động và tinh thần trách nhiệm để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới./.  

Phạm Thanh Phong – Phòng 2 VKSND tỉnh Thái Bình