VKSND TP. Hồ Chí Minh sẽ kiểm sát hàng tuần tại 02 trại tạm giam thuộc Bộ Công an

Ngày đăng : 09:36, 28/06/2019

(Kiemsat.vn) - Nhằm tăng cường trách nhiệm của VKSND trong phát hiện các vi phạm, tội phạm, bảo đảm hơn nữa quyền lợi hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, người chấp hành án phạt. Vừa qua, VKSND tối cao đã ban hành Chỉ thị về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác này.

Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trực tiếp kiểm tra các phòng tạm giữ,

tạm giam, phòng phạm nhân, phòng thăm gặp tại Trại tạm giam Công an TP. Hải Phòng

Theo đó, Viện trưởng VKSND tối cao yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc VKSND tối cao, Viện kiểm sát các cấp tăng cường kiểm sát tại trại giam, cơ sở giam giữ và cơ quan có trách nhiệm trong trong thi hành án hình sự nhằm phát hiện, xử lý kịp thời vi phạm pháp luật, tội phạm; trong đó, chú trọng phát hiện và xử lý vi phạm pháp luật, tội phạm liên quan đến thời hạn tạm giữ, thời hạn tạm giam, việc bảo đảm chế độ với người bị tạm giữ, người bị tạm giam, người chấp hành án; việc miễn, giảm án, đặc xá, tha tù trước thời hạn có điều kiện, qua đó bảo đảm việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền con người, quyền, lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam, người chấp hành án.

Trong quá trình kiểm sát nếu phát hiện các vi phạm pháp luật thì kịp thời thông báo cho các đơn vị thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử; trong trường hợp có dấu hiệu tội phạm thì kịp thời thông báo cho Cơ quan điều tra VKSND tối cao, Cơ quan điều tra Viện kiểm sát quân sự Trung ương giải quyết. 

Chỉ thị yêu cầu Vụ Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự (V8) VKSND tối cao phân công VKSND thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiệm vụ kiểm sát hàng tuần tại 02 trại tạm giam thuộc Bộ Công an đóng tại thành phố Hồ Chí Minh. Định kỳ hàng tháng, VKSND TP. Hồ Chí Minh phải cáo báo VKSND tối cao về kết quả kiểm sát và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm sát đó.

Thiên Thanh