Hội thảo nâng cao kỹ năng xét hỏi của Kiểm sát viên tại phiên toà phúc thẩm

Ngày đăng : 09:03, 24/05/2019

(Kiemsat.vn) - Ngày 23/5/2019, VKSND cấp cao tại TP HCM phối hợp với tổ chức JICA Nhật Bản tổ chức Hội thảo khoa học “Nâng cao kỹ năng xét hỏi của Kiểm sát viên tại phiên toà phúc thẩm”.

Tham dự hội thảo có ông Matsuo Nobihuro, Công tố viên Nhật Bản, chuyên gia dự án; đại diện lãnh đạo các Vụ nghiệp vụ thuộc VKSNDTC, Trường Đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ Kiểm sát tại TP Hồ Chí Minh, Viện kiểm sát cấp cao 1 và 2 cùng đại diện VKSND các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam.

Đồng chí Nguyễn Đình Trung – Viện trưởng VKSND cấp cao tại TP HCM chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội thảo

"Muốn hoạt động tranh luận có chất lượng thì điều kiện quan trọng hàng đầu là việc xét hỏi của Kiểm sát viên phải có chất lượng" đó là phát biểu của đồng chí Nguyễn Đình Trung – Viện trưởng VKSND cấp cao 3 tại cuộc Hội thảo. Đồng chí cho biết trong thời gian qua ngành Kiểm sát đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về nghiệp vụ đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực từ nhận thức đến hành động, chất lượng công tác xét hỏi ngày càng được nâng cao, góp phần bảo đảm quá trình giải quyết vụ án hình sự nghiêm minh, đúng pháp luật, không để lọt tội phạm, người phạm tội, không làm oan người vô tội, bảo vệ có hiệu quả quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức và của Nhà nước, nhất là quyền con người, quyền công dân.

Đại biểu tham dự hội thảo

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác xét hỏi tại phiên tòa của Kiểm sát viên vẫn còn tồn tại, hạn chế làm ảnh hưởng đến chất lượng tranh tụng, chưa đáp ứng tiến trình cải cách tư pháp hiện nay. Chính vì vậy, VKSND cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng chuyên đề “Nâng cao kỹ năng xét hỏi của Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm án hình sự” nhằm đánh giá toàn diện, khách quan hoạt động xét hỏi tại phiên tòa phúc thẩm của Kiểm sát viên tìm ra nguyên nhân dẫn đến những tồn tại, hạn chế, trên cơ sở đó đề ra giải pháp thực hiện nhằm nâng cao hiệu quả công tác này trong thời gian tới. Đồng chí mong nhận được những ý kiến từ các chuyên gia, các đại biểu góp ý và chuyên đề “Nâng cao kỹ năng xét hỏi của Kiểm sát viên tại phiên toà phúc thẩm” để góp phần hoàn thiện kỹ năng nghiệp vụ cho của các Kiểm sát viên trong đơn vị.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và có chung quan điểm về nguyên nhân hạn chế, tồn tại trong hoạt động xét hỏi của Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm hình sự đó là: Một số Kiểm sát viên chưa có nhiều kinh nghiệm trong nghiên cứu lập hồ sơ kiểm sát án hình sự; Lãnh đạo ở một số đơn vị chưa thường xuyên kiểm tra hoạt động xét hỏi, tranh tụng của KSV tại phiên tòa phúc thẩm, chưa chú trọng rút kinh nghiệm về những tồn tại, thiếu sót trong công tác chỉ đạo hoạt động xét hỏi KSV tại phiên tòa; Lực lượng KSV ở một số đơn vị còn mỏng nên phải tham gia xét xử tất cả các loại án,...

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, Viện trưởng VKSND Cấp cao tại TP HCM  phát biểu tội hội thảo

Từ đó Hội thảo đã tập trung trao đổi, thảo luận nhiều giải pháp cũng như chia sẻ kinh nghiệm về kỹ năng xét hỏi của Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm án hình sự. Cũng tại hội thảo, các đại biểu nghe ông Chuyên gia Matsuo Nobuhiro của dự án JICA pháp luật Nhật Bản cũng nêu các kinh nghiệm về kỹ năng xét hỏi của Kiểm sát viên tại phiên tòa hình sự dưới quan điểm của một Công tố viên Nhật Bản, qua đó đóng góp một góc nhìn đa chiều hơn về công tác xét hỏi của Kiểm sát viên.

Việt An