VKSND tỉnh Sơn La: Sơ tuyển thí sinh đăng ký thi Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2019

Ngày đăng : 17:02, 03/05/2019

(Kiemsat.vn) - Ngày 03/5/2019, VKSND tỉnh Sơn La đã tổ chức sơ tuyển đối với 70 thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào trường Đại học Kiểm sát Hà Nội năm 2019

Tại buổi sơ tuyển, đồng chí Nguyễn Hữu Sơn, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ VKSND tỉnh Sơn La đã công bố Quyết định thành lập Ban sơ tuyển, phổ biến nội dung, yêu cầu, cách thức, trình tự sơ tuyển theo đúng chỉ đạo của VKSND tối cao tại văn bản số 1084/VKSTC-V15 ngày 21/3/2019 về hướng dẫn công tác sơ tuyển vào Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Kế hoạch số 132/KH-VKSTB ngày 01/4/2019 của VKSND tỉnh Sơn La về việc sơ tuyển hệ đại học chính quy ngành luật Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Đồng chí Hoàng Văn Minh, Phó Viện trưởng, Trưởng ban sơ tuyển

phát biểu khai mạc và phổ biến quy chế sơ tuyển

Thay mặt Ban sơ tuyển, đồng chí Hoàng Văn Minh, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Sơn La, Trưởng Ban sơ tuyển đã phát biểu ý kiến, nêu rõ mục đích, ý nghĩa của việc sơ tuyển đối với các thí sinh xét tuyển hệ đại học chính quy ngành Luật tại Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội là tiền đề cho việc lựa chọn, tuyển chọn nguồn cán bộ kiểm sát trong tương lai đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời đồng chí có ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho thành viên Ban sơ tuyển phải bảo đảm đúng quy trình, khách quan và chính xác trong quá trình thực hiện việc sơ tuyển.

Ban sơ tuyển đã tổ chức thẩm định hồ sơ, lý lịch; kiểm tra chiều cao, cân nặng thực tế; hình thức của 70 thí sinh tham dự sơ tuyển. Kết quả sơ tuyển được công khai và có sự giám sát giữa các thí sinh; việc sơ tuyển bảo đảm đúng quy định của VKSND tối cao. Ngay sau buổi sơ tuyển, VKSND tỉnh Sơn La cấp phiếu sơ tuyển cho thí sinh đồng thời hoàn tất hồ sơ báo cáo VKSND tối cao và gửi về trường Đại học Kiểm sát Hà Nội theo quy định của ngành.

Một số hình ảnh tại buổi sơ tuyển

 

Tú Anh - Phạm Hiền, VKSND tỉnh Sơn La