Săn bắt, vận chuyển trái phép động vật hoang dã có thể bị phạt đến 1 tỷ đồng

Ngày đăng : 17:03, 30/04/2019

(Kiemsat.vn) - Quy định này có hiệu lực từ ngày 10/6/2019, khi Chính phủ vừa ban hành Nghị định 35/2019/NĐ -CP quy định xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp ngày 25/04/2019.

Việc áp dụng xử phạt hành chính đối với hành vi săn bắt, giết, nuôi, nhốt động vật rừng trái quy định của pháp luật thì mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng. 

Cá thể Tê tê vận chuyển trái phép bị bắt giữ tại Hưng Yên

Cụ thể mức phạt cao nhất về hành vi vi phạm này như sau:

Phạt tiền từ 360.000.000 đồng 400.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm có tang vật là động vật rừng thuộc Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IB với số lượng 02 cá thể lớp thú hoặc từ 05 đến 06 cá thể lớp chim, bò sát hoặc từ 06 đến 09 cá thể động vật lớp khác.

Đối với hành vi vận chuyển động vật rừng trái phép thì mức phạt từ 5.000.000 đồng đến 360.000.000 đồng.

Theo đó, mức thấp nhất là hành vi vận chuyển động vật rừng, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật rừng thuộc Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB trị giá dưới 7.000.000 đồng.

Hành vi bị phạt cao nhất là vận chuyển trái phép động vật rừng, hoặc bộ phận không thể tách rời sự sống của động rừng thuộc Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IB với số lượng 02 cá thể lớp thú hoặc từ 05 đến 06 cá thể lớp chim, bò sát hoặc từ 06 đến 09 cá thể động vật lớp khác; vận chuyển trái phép sản phẩm của động vật rừng thuộc Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IB trị giá từ 90.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng thì phạt 360.000.000 đồng.

Mức phạt này cũng áp cho dụng cho hành vi vận chuyển trái phép Ngà voi có khối lượng từ 1,5 kilôgam đến dưới 2.0 kilôgam; sừng tê giác có khối lượng từ 0,03 kilôgam đến dưới 0,05 kilôgam.

360.000.000 đồng cũng là mức phạt cao nhất cho hành vi tàng trữ, mua bán, chế biến động vật hoang dã thuộc Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IB với số lượng 02 cá thể lớp thú hoặc từ 05 đến 06 cá thể lớp chim, bò sát hoặc từ 06 đến 09 cá thể động vật lớp khác.

Nghị định này thay thế Nghị định số 157/2013/NĐ - CP ngày 11 tháng 11/ 2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản và Điều 3 Nghị định số 41/2017/NĐ - CP ngày 5 tháng 04 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thuỷ sản; lĩnh vực thú y, giống vật nuôi, thức ăn chăn nuôi; quản lý rừng, phát triển rừng, bảo vệ và quản lý rừng lâm sản.

 

Thiên Thanh