Hưởng ứng, triển khai Giải Búa liềm vàng lần thứ IV – năm 2019 trong ngành Kiểm sát nhân dân

Ngày đăng : 15:46, 10/04/2019

(Kiemsat.vn) - Thực hiện chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, ngày 02/4/2019, Ban cán sự Đảng VKSND tối cao đã chỉ đạo, yêu cầu các đơn vị trong toàn ngành Kiểm sát nhân dân tổ chức hưởng ứng, triển khai mạnh mẽ Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng lần thứ IV – năm 2019

Ban cán sự đảng VKSND tối cao yêu cầu Ban cán sự Đảng, Đảng uỷ, Chi uỷ các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân tập trung thực hiện tốt việc tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức về Giải Búa liềm vàng lần thứ IV - năm 2019 trên các ấn phẩm, báo điện tử, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử do đơn vị mình quản lý, tạo sự quan tâm hưởng ứng của các cấp uỷ đảng và đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức trong toàn Ngành; phát động các cá nhân, đơn vị trong Ngành tìm hiểu, tham gia sáng tác, xây dựng, thực hiện các tác phẩm báo chí tuyên truyền về xây dựng Đảng của đơn vị mình nhằm khẳng định vị trí, vai trò và tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về xây dựng Đảng; xây dựng ngành Kiểm sát nhân dân, xây dựng hình ảnh người cán bộ Kiểm sát trong sự nghiệp đổi mới, cải cách tư pháp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động thực chất, hiệu lực, hiệu quả, coi đây là việc làm thiết thực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Việc triển khai hưởng ứng Giải nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc thông tin, truyên truyền về công tác xây dựng Đảng với phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, coi đây là nội dung đổi mới phương thức lãnh đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Chi ủy các đơn vị trong ngành Kiểm sát nhân dân.

Đồng thời, Ban cán sự Đảng VKSND tối cao cũng yêu cầu Ban Chỉ đạo công tác tuyên truyền ngành KSND xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện trong toàn Ngành. Trên cơ sở đó, yêu cầu Ban cán sự Đảng, thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo Tổ tuyên truyền xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị mình để tổ chức thực hiện; tích cực động viên, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên sáng tác, xây dựng, thực hiện tác phẩm tham dự Giải và hưởng ứng cuộc thi viết về chủ đề: “Chân dung cán bộ kiểm sát & Bản lĩnh Kiểm sát viên” do báo Bảo vệ pháp luật tổ chức.

- Toàn văn Kế hoạch triển khai Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ IV - 2019 trong ngành Kiểm sát nhân dân tại đây

Công Minh

Thể lệ giải Búa liềm vàng năm 2019 như sau:

Về tác phẩm, có 1 Giải Đặc biệt (300 triệu đồng), 5 Giải A (mỗi giải 100 triệu đồng), 10 Giải B (mỗi giải 75 triệu đồng), 15 Giải C (mỗi giải 50 triệu đồng) và 25 Giải Khuyến khích (mỗi giải 30 triệu đồng).

Ngoài ra, Giải năm nay có một số giải phụ: Giải cho tác phẩm xuất sắc phát triển lý luận về xây dựng Đảng; Giải cho tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả cao tuổi; Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả trẻ tuổi; Giải cho tác phẩm xuất sắc của tác giả là công dân Việt Nam ở nước ngoài (mỗi giải 50 triệu đồng).

Về tập thể, có 15 giải Xuất sắc cho các cơ quan báo chí, hội nhà báo và ban tuyên giáo, ban tổ chức cấp ủy tiêu biểu, được xếp theo 3 mức: A (50 triệu đồng), B (40 triệu đồng), C (30 triệu đồng).

Các tác phẩm báo chí tham dự giải Búa liềm vàng lần thứ IV- năm 2019 là những tác phẩm được đăng, phát kể từ ngày 1-11-2018 đến 31-10-2019. Tác phẩm dự Giải gửi về Tạp chí Xây dựng Đảng, tầng 7, Tòa nhà Hapro, số 11B Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. ĐT: (080) 45129; (024) 32373667; Email: Bualiemvang@xaydungdang.vn.

Thời hạn cuối cùng nhận tác phẩm là ngày 10-11-2019 (theo dấu bưu điện). Dự kiến Lễ công bố và trao Giải Búa liềm vàng lần thứ IV- 2019 được tổ chức tại Hà Nội nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng 3-2 (năm 2020).