Tài liệu, chứng cứ gì người khởi kiện không phải gửi cho đương sự khác?

Ngày đăng : 11:18, 07/03/2019

(Kiemsat.vn) - Tòa án đang giải quyết tranh chấp giữa tôi với bà B về hợp đồng vay tài sản. Vừa rồi bà B yêu cầu tôi gửi cho bà đơn khởi kiện và các tài liệu kèm theo nhưng tôi không muốn gửi vì có tài liệu liên quan đến bí mật cá nhân. Xin cho tôi biết, tôi có phải gửi cho bà B các tài liệu này không?

Ảnh minh họa

 

 

 

Vấn đề bạn hỏi, Kiemsat.vn trả lời như sau:

Theo quy định tại khoản 9 Điều 70 và khoản 1 Điều 71 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì đương sự có nghĩa vụ gửi cho đương sự khác hoặc người đại diện hợp pháp của họ bản sao đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ, trừ tài liệu, chứng cứ mà đương sự khác đã có, tài liệu, chứng cứ quy định tại khoản 2 Điều 109 của Bộ luật này. Trường hợp vì lý do chính đáng không thể sao chụp, gửi đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ thì họ có quyền yêu cầu Tòa án hỗ trợ.

Tài liệu, chứng cứ quy định tại khoản 2 Điều 109 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 là những tài liệu, chứng cứ có liên quan đến bí mật nhà nước, thuần phong mỹ tục của dân tộc, bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình.

Như vậy, bạn đã khởi kiện yêu cầu Tòa án giải quyết tranh chấp hợp đồng vay tài sản và đã được Tòa án thụ lý giải quyết nên bạn là nguyên đơn dân sự trong vụ án. Bạn có nghĩa vụ gửi cho bà B bản sao đơn khởi kiện và tài liệu, chứng cứ, trừ tài liệu, chứng cứ liên quan đến bí mật cá nhân của bạn và các tài liệu, chứng cứ khác như đã nêu trên. Trường hợp vì lý do chính đáng không thể gửi đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ thì bạn có quyền yêu cầu Tòa án hỗ trợ.

Cao Minh