Cao Lãnh - Đồng Tháp: Hiệu quả từ mô hình “Sổ tay cán bộ, đảng viên làm theo gương Bác” 

Ngày đăng : 12:15, 02/02/2019

(Kiemsat.vn) -"Sổ tay cán bộ, đảng viên làm theo gương Bác” là đảng viên phải tự nhận xét chính mình; sau đó, chi ủy chi bộ nhận xét, đánh giá những hạn chế nổi cộm trên tinh thần xây dựng, khắc phục và ngăn ngừa vi phạm.

Mô hình “Sổ tay cán bộ, đảng viên làm theo gương Bác” do Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu thiết kế mẫu cho Ban Thường vụ Huyện ủy và được Ban Thường vụ Huyện ủy thống nhất triển khai thực hiện trên toàn huyện từ đầu năm 2017 đến nay.

Khi thực hiện mô hình, đảng viên phải tự soi rọi chính mình, tự phê bình và phê bình thường xuyên, cam kết không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, thực hiện tốt trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Trên cơ sở đảng viên tự nhận xét chính mình, chi ủy chi bộ nhận xét, đánh giá những hạn chế nổi cộm trên tinh thần xây dựng, nhắc nhở khắc phục và ngăn ngừa vi phạm.

“Sổ tay cán bộ, đảng viên làm theo gương bác”

Các tiêu chí để soi rọi, đánh giá được liệt kê trong “Sổ tay cán bộ, đảng viên làm theo gương Bác” là các nội dung trọng tâm, quan trọng của Chỉ thị số 05, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Quy định số 101 Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, Quy định số 47 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI được thể hiện súc tích, dễ hiểu, dễ nhớ.

Mỗi khi tự nhận xét, đảng viên căn cứ vào từng nội dung của sổ để tự soi rọi, đối chiếu và đánh giá mức độ thực hiện. Trên cơ sở đó, đảng viên nhận xét ngắn gọn những việc làm được, chưa làm được, tồn tại, hạn chế vào sổ. Hàng tháng, sau khi đảng viên ghi cô đọng các nội dung vào sổ tay sẽ nộp sổ tay cho Bí thư chi bộ. Trong cuộc họp chi ủy, tập thể chi ủy xem xét, thống nhất nhận xét, đánh giá những đảng viên còn hạn chế, thiết sót và đảng viên tiêu biểu. Trong cuộc họp thường lệ chi bộ, Bí thư báo cáo tóm tắt những đảng viên còn hạn chế, thiếu sót để chi bộ thảo luận góp ý, định hướng giải pháp khắc phục. Bên cạnh đó, cũng nêu gương đảng viên tiêu biểu để các đảng viên trong chi bộ học tập, noi theo.

Như vậy, việc thực hiện “Sổ tay cán bộ, đảng viên làm theo gương Bác”, một mặt, tạo điều kiện cho mỗi đảng viên tự soi rọi, nhìn nhận chính mình, những mặt ưu điểm cần tiếp tục phát huy, những hạn chế, tồn tại cần nhìn nhận để có giải pháp khắc phục cho phù hợp. Mặt khác, giúp cấp ủy, lãnh đạo đơn vị có cái nhìn toàn diện, sâu sát, kịp thời phát hiện thiếu sót, vi phạm để đóng góp xây dựng, có biện pháp khắc phục, điều chỉnh, ngăn ngừa.

Ngoài các tiêu chí về tư tưởng, chính trị, đảng viên còn phải tự nhận xét, đánh giá về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được phân công. Việc này tạo điều kiệp thuận lợi cho lãnh đạo đơn vị để theo dõi tiến độ, kết quả thực hiện các chỉ tiêu theo Kế hoạch công tác đề ra, thấy rõ những khó khăn, vướng mắc đang vấp phải, kịp thời đưa ra giải pháp tháo gỡ. 

Chi bộ Viện kiểm sát huyện Cao Lãnh họp nhận xét, đánh giá đảng viên theo mô hình  “Sổ tay cán bộ, đảng viên làm theo gương bác”

Từ năm 2015, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Cao Lãnh tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thiết kế mẫu “Sổ tay cán bộ, đảng viên làm theo gương Bác”. Sổ tay xoay quanh 7 nội dung theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

Tuy nhiên, sau một năm thực hiện sổ tay, Ban Tuyên giáo Huyện ủy nhận thấy có nhiều bất cập, nội dung sổ tay không phù hợp với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với nội hàm rộng hơn. Do đó, Ban Tuyên giáo Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy thiết kế mẫu mới, cập nhật đầy đủ các nội dung quan trọng của Chỉ thị số 05, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, Quy định số 101 Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, Quy định số 47 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Cán bộ và công tác cán bộ có vai trò rất quan trọng. Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc" "Muôn việc thành công hay thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”; Nghị quyết 49/NQ-TW của bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020 cũng xác định, “Xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp, bổ trợ tư pháp, nhất là cán bộ có chức danh tư pháp, theo hướng đề cao quyền hạn, trách nhiệm pháp lý, nâng cao và cụ thể hóa tiêu chuẩn về chính trị, phẩm chất, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ và kinh nghiệm, kiến thức xã hội…”. Do đó, khi triển khai thực hiện, VKSND huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp nhận thấy mô hình này đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tạo nhiều chuyển biến tích cực trong công tác tổ chức cán bộ, là nền tảng vững chắc cho việc hoàn thiện cơ cấu, bộ máy, xây dựng chi bộ, đơn vị ngày càng trong sạch, vững mạnh. 

Nhiều năm qua, nhờ khai thác có hiệu quả mô hình “Sổ tay cán bộ, đảng viên làm theo gương Bác” đội ngũ cán bộ, công chức của đơn vị luôn được rèn luyện, bồi dưỡng kiến thức về chính trị, pháp luật, ngày càng hoàn thiện về kỹ năng nghề nghiệp và kiến thức thực tiễn, có phẩm chất, đạo đức trong sạch, dũng cảm đấu tranh về công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa.

Theo đó, chất lượng, hiệu quả công tác của đơn vị ngày càng được nâng cao. Nhiều năm liền đơn vị đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc. Riêng các năm 2015, 2017 đơn vị được trao tặng Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân. Đối với chi bộ nhiều năm qua đều đạt chi bộ trong sạch vững mạnh, được cấp ủy nhiều lần khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong công tác kiểm tra giám sát năm 2016 và đặc biệt xuất sắc trong công tác xây dựng đảng 2016 - 2017.

Tuy nhiên, để mô hình này phát huy hiệu quả đòi hỏi đảng viên phải thực hiện thường xuyên, đầy đủ, khách quan, trung thực, có trách nhiệm. Vì vậy, ngay từ những ngày đầu khiển khai thực hiện, Chi ủy chi bộ đã quán triệt rõ, việc thực hiện “Sổ tay cán bộ, đảng viên làm theo gương Bác” phải nghiêm túc, tự giác, phản ánh thực chất, đúng mục đích và yêu cầu, xem đây là một trong những cơ sở để đánh giá, phân loại chất lượng đảng viên hàng năm. Chi ủy cũng thường xuyên theo dõi, rà soát việc thực hiện, đôn đốc, nhắc nhỡ kịp thời đảm bảo việc thực hiện “Sổ tay cán bộ, đảng viên làm theo gương Bác” được duy trì đều đặn. 

Hữu Hậu/VKSND huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp