Giới thiệu Tạp chí Kiểm sát số 02/2019

Ngày đăng : 16:24, 17/01/2019

(Kiemsat.vn) - Mời quý vị và các bạn đón đọc Tạp chí Kiểm sát số Tân Xuân (số 2) năm 2019, phát hành ngày 20/01/2019.

 

 

 

 

TCKS