Kiện toàn Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội

Ngày đăng : 15:40, 26/12/2018

(Kiemsat.vn) - Sáng ngày 26/12/2018, tại trụ sở cơ quan, Tiến sỹ Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã chủ trì cuộc họp Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội. Các thành viên Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội cùng tham dự cuộc họp.

Tại buổi làm việc, đồng chí Phan Văn Tâm, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao đã công bố Quyết định số 557/QĐ-VKSTC ngày 10/12/2018 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc kiện toàn Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Toàn cảnh buổi làm việc

Theo Quyết định, số lượng thành viên Hội đồng nhà trường nhiệm kỳ 2015 - 2017 là 15 người. Tiến sỹ Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao làm Chủ tịch Hội đồng nhà trường thay Tiến sỹ Lê Hữu Thể; Tiến sỹ Lại Viết Quang, Hiệu trưởng trường Đại học Kiểm sát Hà Nội làm thành viên thay Tiến sỹ Phạm Mạnh Hùng; Tiến sỹ Phan Văn Tâm, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao làm thành viên thay Tiến sỹ Nguyễn Tiến Sơn.

Các thành viên khác của Hội đồng gồm: Phó Giáo sư - Tiến sỹ Vũ Thị Hồng Vân, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kiểm sát Hà Nội ; Tiến sỹ Hoàng Thị Quỳnh Chi, Vụ trưởng Vụ Pháp chế và quản lý khoa học VKSND tối cao; Thạc sỹ Lê Tiến, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự VKSND tối cao; Thạc sỹ Lương Văn Thành, Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính VKSND tối cao; Tiến sỹ Nguyễn Đức Hạnh, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Cử nhân Triệu Tiến Sơn, Chủ tịch Công đoàn trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; Thạc sỹ Đinh Hoàng Quang, Bí thư Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh; Tiến sỹ Mai Đắc Biên, Tiến sỹ Bùi Thị Hạnh, Tiến sỹ Cao Minh Công - Trưởng khoa nhà trường; Thạc sỹ Phạm Thị Trang, Phó Trưởng khoa nhà trường và Thạc sỹ Vũ Đức Hạnh, Trưởng phòng trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 191/QĐ-VKSTC ngày 23/5/2017 của Viện trưởng VKSND tối cao về việc kiện toàn thành viên Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội.

Tiến sỹ Lại Viết Quang, Hiệu trưởng trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu tại buổi làm việc, Tiến sỹ Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội khẳng định trọng trách của Hội đồng Nhà trường trong việc chịu trách nhiệm trước Viện trưởng VKSND tối cao và toàn Ngành về hoạt động của nhà trường.

Đồng chí Trần Công Phàn nhấn mạnh, với việc kiện toàn Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020, thời gian tới, các thành viên Hội đồng nhà trường cần thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Trường đại học cũng như Quy chế tổ chức và hoạt động đặc thù của Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội; tăng cường kỷ cương, kỷ luật, sự đoàn kết để để hoạt động nhà trường ngày càng vững mạnh.

Theo đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Kiểm sát Trần Công Phàn, với vị trí là trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học của ngành, Trường Đại học Kiểm sát Hà Nội phải làm thật tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành KSND và các sinh viên.

Cũng tại buổi làm việc, dưới sự chủ trì của Tiến sỹ Trần Công Phàn, Hội đồng mới đã thông qua chủ trương thực hiện một số nhiệm vụ lớn của Nhà trường: Việc sửa đổi Quy chế tổ chức và hoạt động Nhà trường; chủ trương sửa đổi Quy chế chi tiêu nội bộ; quy định về công tác thi kết thúc học phần; chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh năm 2019. Đồng thời, thảo luận về công tác cán bộ của Nhà trường trong năm 2019./.

Cẩm Thi