Hệ thống biên chế công vụ Việt Nam 'cồng kềnh' nhất ASEAN

Ngày đăng : 08:53, 16/11/2018

(Kiemsat.vn) - Sau 3 năm, cả nước đã tinh giản được hơn 40.000 biên chế. Tuy nhiên, cho đến nay hệ thống biên chế công vụ Việt Nam vẫn được xem là “cồng kềnh” nhất trong nhóm các nước ASEAN, với 4,8% công chức trên tổng dân số.

                                      Hệ thống biên chế công vụ Việt Nam 'cồng kềnh' nhất ASEAN

Hình minh họa 

Số liệu trên được thông tin tại Diễn đàn “Tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo tinh thần Nghị quyết 39/NQ-TW” do Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) tổ chức ngày 15/11 tại Hà Nội.

Theo đó, trên cả nước hiện có khoảng 400.000 công chức và khoảng 2.000.000 viên chức. Sau 3 năm thực hiện Nghị quyết 39/NQ-TW của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đến hết tháng 9/2018, cả nước đã tinh giản được hơn 40.000 người. 
Chia sẻ về vấn đề này, ông Đặng Ngọc Dinh, Trung tâm Nghiên cứu phát triển Hỗ trợ cộng đồng cho biết, nguyên nhân chính là do rào cản trong văn bản pháp luật, trong đó việc quy định cứng về tổ chức, biên chế trong các văn bản luật chuyên ngành không thuộc hệ thống văn bản pháp luật về tổ chức nhà nước, làm tăng tổ chức bộ máy, tăng biên chế. Cơ chế “xin-cho” nặng nề, tệ nạn tham nhũng vẫn còn tồn tại nhiều; hệ thống khổng lồ các tổ chức đoàn thể chính trị hưởng lương...

Nguyên Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân cũng khẳng định, một trong những nguyên nhân chủ quan là do người đứng đầu cơ quan, tổ chức ở TƯ, địa phương chưa làm hết thẩm quyền và trách nhiệm, còn có biểu hiện ngại va chạm, nể nang, thiếu nhất quán trong chỉ đạo tổ chức thực hiện mục tiêu tinh giản biên chế.

Hiện tượng “chạy chọt” để không phải vào diện tinh giản biên chế vẫn còn tồn tại gây ra tệ nạn tham nhũng tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương. Ngoài ra, các quy định trong các luật khác nhau như Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo... chưa đồng bộ khiến cho việc thực hiện các luật còn trùng lặp, chồng chéo.

Do vậy, muốn tinh giản được biên chế, người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trực thuộc bộ, ngành, địa phương phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện tinh giản biên chế, tiến hành tự chủ trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức hàng năm. Xây dựng cơ chế giám sát cụ thể... 

Các bộ, ngành thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TƯ cần khẩn trương xây dựng Đề án tinh giản biên chế và kế hoạch tinh giản biên chế từ nay đến năm 2021 và của từng năm, trong đó xác định rõ tỷ lệ tinh giản biên chế. Đồng thời, các cấp, các ngành cần thực hiện nghiêm túc việc quản lý và sử dụng biên chế đối với công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản biên chế và nghỉ hưu, thôi việc theo quy định. 

Xem thêm >>>

Quốc hội chính thức thông qua Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
 

Bùi Mến/ Báo pháp luật Việt Nam