VKSND tỉnh Nghệ An: Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ

Ngày đăng : 08:17, 02/11/2018

(Kiemsat.vn) - Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức VKSND năm 2014, quy định VKSND có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp với nhiệm vụ bảo vệ pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, góp phần bảo đảm pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. 

Để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành trong bối cảnh yêu cầu của cải cách tư pháp thì việc ứng dụng công nghệ thông tin đóng vai trò, ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của VKSND các cấp và công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Triển khai, thực hiện chỉ thị số 06/CT-VKSTC của Viện trưởng VKSND tối cao ngày 05/11/2012 về tăng cường công tác thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân, VKSND tỉnh Nghệ An đã đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, luôn coi công nghệ thông tin là biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm sát. Đánh giá theo Bộ chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành Kiểm sát nhân dân do VKSND tối cao ban hành, Nghệ An đứng thứ 13 trên cả nước.

Hiện nay, 100% cán bộ công chức VKSND hai cấp tỉnh Nghệ An được trang bị máy tính để phục vụ công tác chuyên môn, nghiệp vụ; cùng với những thiết bị do VKSND tối cao trang bị, Nghệ An đã nghiên cứu đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin cho cả hai cấp VKS về đường truyền internet, số lượng, băng thông đường truyền để đáp ứng hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ. Về an toàn thông tin, bố trí 01 phòng riêng dành cho máy chủ và hệ thống mạng, phòng được trang bị điều hòa để đảm bảo máy chủ hoạt động 24/24h.

Năm 2015, đơn vị được sự hỗ trợ của Văn phòng tỉnh ủy Nghệ An đã đưa vào cài đặt, khai thác sử dụng phần mềm quản lý văn bản IOFFICE. Đến nay, các phòng nghiệp vụ và các đơn vị cấp huyện trao đổi thông tin giữa các cấp và trong đơn vị bằng phần mềm truyền file, sử dụng thư điện tử, phần mềm Quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành IOFFICE, khai thác internet, ứng dụng điện thoại trên internet, quản lý từ xa…, sử dụng hệ thống thư điện tử của ngành và địa phương để truyền gửi văn bản không thuộc danh mục “mật”. Việc đưa vào ứng dụng phần mềm này không những đáp ứng yêu cầu hoạt động chuyên môn mà còn tiết kiệm được nguồn kinh phí trong việc chuyển gửi các loại báo cáo bằng dịch vụ bưu điện và kinh phí đi lại cho cán bộ cấp huyện khi muốn chuyển gửi văn bản cho cấp tỉnh hoặc cho các đơn vị khác.

Cán bộ công chức VKSND tỉnh Nghệ An được trang bị máy tính phục vụ công tác chuyên môn

Vào cuối năm 2014, VKSND tối cao triển khai và đưa vào sử dụng hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến kết nối trên 800 điểm cầu từ VKSND tối cao đến VKSND các tỉnh, huyện, thị xã, thành phố trên toàn quốc. Nghệ An là đơn vị đi đầu trong cả nước về khai thác có hiệu quả hệ thống họp trực tuyến.  Là tỉnh có địa bàn rộng, nhiều đơn vị hành chính (21 đơn vị cấp huyện), trong đó có những đơn vị cách xa trung tâm Tỉnh gần 300km như huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế Phong…; vì vậy, việc tổ chức hội họp bằng hình thức trực tiếp sẽ dẫn đến tốn kém thời gian, chi phí đi lại; việc trao đổi, nắm bắt thông tin, trao đổi nghiệp vụ với các đơn vị khác không được kịp thời ảnh hưởng đến hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo Viện, hình thức họp trực tuyến đã khắc phục được bất cập này. Việc họp giao ban trực tuyến với 21 đơn vị cấp huyện được duy trì thường xuyên vào sáng thứ 2 hàng tuần. Nhờ vậy, Lãnh đạo Viện đã có sự nắm bắt kịp thời tình hình hoạt động của từng đơn vị để sâu sát trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. 

Qua hội nghị tập huấn trực tuyến được truyền từ điểm cầu VKSND tỉnh, toàn thể cán bộ ngành kiểm sát Nghệ An ở 22 điểm cầu tương tác với nhau thông qua hệ thống kĩ thuật màn hình trực tuyến để nghe truyền đạt, học tập những nội dung quan trọng của các đạo luật; được trao đổi, nêu khó khăn vướng mắc của đơn vị mình trong quá trình nghiên cứu, học tập để được giải đáp ngay tại hội nghị. Ngoài tập huấn, giảng dạy các đạo luật mới; bằng hình thức trực tuyến, cũng đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn chuyên sâu kỹ năng thực hành quyền công tố, kỹ năng kiểm sát hoạt động tư pháp cho cán bộ, Kiểm sát viên. Tại hội nghị tập huấn kỹ năng, các cán bộ, Kiểm sát viên của tất cả các đơn vị được học hỏi, tiếp thu kinh nghiệm làm việc, cách làm hay của đồng nghiệp. Một số hội nghị tập huấn về kỹ năng được tổ chức bằng hình thức trực tuyến như: Phương pháp, chiến thuật hỏi cung bị can; kỹ năng thu thập, chuyển hóa dữ liệu điện tử thành chứng cứ; kỹ năng kiểm sát điều tra các vụ án ma túy bắt quả tang bị can không nhận tội; kỹ năng thu thập, đánh giá chứng cứ trong kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự; kỹ năng kiểm sát việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại tòa án…Các hội nghị được tổ chức thành công nhờ vận hành tốt hệ thống hội nghị trực tuyến. 

Sự tương tác qua màn hình trực tuyến đã làm cho việc trao đổi thông tin được chính xác, thuận tiện, mọi thông tin trao đổi mang tính khách quan, không bị sai lệch. Rõ ràng đây là ưu điểm vượt trội của hệ thống trực tuyến so với hình thức liên lạc truyền thống khác như điện thoại hay trao đổi bằng văn bản, dễ gây sự hiểu sai hoặc phải chờ đợi. Việc tổ chức các cuộc họp sơ kết, tổng kết công tác nếu không sử dụng hệ thống trực tuyến, các đơn vị sẽ cử đại diện đến tham dự, khi đó thông tin được truyền tải đến người đại diện theo cách truyền thống, việc hiểu sai hoặc thiếu sót là điều có thể xảy ra. Với hình thức trực tuyến, thông tin được truyền tải đến tất các các cán bộ, do vậy, giảm thiểu tối đa sự sai lệch, giúp mọi người cùng tham gia và trao đổi ý kiến trực tiếp, tạo nên tính dân chủ trong hoạt động của Ngành. Mặt khác, khi tham dự hội nghị các cán bộ vẫn có thể giải quyết công việc tại đơn vị; cán bộ tham gia hội nghị có thể chủ động chuẩn bị tài liệu, nội dung phát sinh cần trao đổi vì vẫn ở tại cơ quan, đơn vị mình.

Hội nghị trực tuyến tới 21 điểm cầu của VKSND cấp huyện.

Ngoài việc tổ chức hội họp, ứng dụng hệ thống truyền hình trực tuyến để tổ chức phiên tòa rút kinh nghiệm được thực hiện có hiệu quả tại Nghệ An nhằm nâng cao kỹ năng thực hành quyền công tố, kỹ năng kiểm sát hoạt động tư pháp cho Kiểm sát viên. Tại phiên tòa trực tuyến, 21 điểm cầu còn lại được theo dõi diễn biến phiên xét xử tại điểm cầu chính. Việc đưa hệ thống truyền hình trực tuyến kết hợp với hệ thống camera giám sát phiên tòa giúp toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên được học tập, rút kinh nghiệm về kỹ năng thực hành quyền công tố, kỹ năng kiểm sát hoạt động tư pháp của đồng nghiệp để tích lũy kinh nghiệm cho bản thân trong hoạt động nghiệp vụ. Sau phiên tòa, thông qua hình thức trực tuyến này, Lãnh đạo Viện họp rút kinh nghiệm với đơn vị tổ chức về ưu điểm, nhược điểm của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa; đi sâu vào phần tranh luận của Kiểm sát viên để rút kinh nghiệm chung.

VKSND hai cấp tỉnh Nghệ An khai thác, thực hiện tốt phần mềm thống kê và truyền số liệu FTP; thực hiện tốt phần mềm quản lý và thống kê án hình sự, phần mềm quản lý và thống kê án dân sự, hành chính, lao động, KDTM...; tỉ lệ các vụ án được cập nhập luôn ở mức cao so với mặt bằng chung toàn quốc. Ngoài ra, qua giải pháp sáng kiến hàng năm của cán bộ, Kiểm sát viên, VKSND tỉnh Nghệ An đã thiết kế, xây dựng phần mềm tính tuổi của bị can/bị cáo/người bị hại để ứng dụng trong toàn ngành; giúp cán bộ, Kiểm sát viên khi thụ lý giải quyết án có thể tính chính xác tuổi của người tham gia tố tụng để áp dụng pháp luật đúng quy định.

 Hình ảnh theo dõi phiên tòa rút kinh nghiệm trực tuyến

Hoạt động thông tin tuyên truyền, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động này là điểm nổi bật của ngành Kiểm sát Nghệ An. Cổng thông tin điện tử của VKSND tỉnh Nghệ An có địa chỉ truy cập là vienkiemsat.nghean.gov.vn được xây dựng từ năm 2012 với nhiều chuyên mục, từ đó đến nay, trang tin được quản trị, vận hành ổn định; được cập nhật, nâng cấp thường xuyên; là nơi để cán bộ, Kiểm sát viên tra cứu tài liệu, văn bản pháp luật, trao đổi nghiệp vụ và tuyên truyền về hoạt động của đơn vị mình. Hàng nghìn tin/bài của cán bộ, Kiểm sát viên được đăng lên cổng thông tin điện tử, góp phần quảng bá hình ảnh về người cán bộ kiểm sát của Ngành KSND.

Để ứng dụng công nghệ thông tin đồng bộ, Nghệ An chú trọng công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ Kiểm sát viên; hàng năm tổ chức tập huấn sử dụng các phần mềm nghiệp vụ và cuộc thi ứng dụng kỹ năng công nghệ thông tin trong toàn ngành. Từ việc được tập huấn, tham gia các cuộc thi, kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin của cán bộ VKSND hai cấp tỉnh Nghệ An được nâng lên rõ rệt. Hầu hết cán bộ công chức sử dụng thành thạo các ứng dụng tin học văn phòng Word, Excel, thư điện tử, Internet...

Đầu tư phát triển hệ thống công nghệ thông tin, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động chuyên môn nghiệp vụ là hướng đi đúng đắn mà Lãnh đạo VKSND tỉnh Nghệ An đã đặt ra. Ứng dụng công nghệ thông tin đã thay đổi phương pháp làm việc cũ bằng phương pháp làm việc mới hiệu quả hơn, mang lợi ích kinh tế nhiều hơn khi tiết kiệm tối đa chi phí nguồn từ ngân sách nhà nước, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn nghiệp vụ; nâng cao chất lượng công tác quản lý chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Viện. Để Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao được thực hiện có hiệu quả hơn nữa, Lãnh đạo VKSND tỉnh Nghệ An yêu cầu Viện KSND hai cấp tiếp tục đề cao trách nhiệm trong việc ứng dụng CNTT vào công tác chỉ đạo điều hành và hoạt động chuyên môn, xem đây là một trong những tiêu chí trong bình xét thi đua cuối năm của Ngành.
Xem thêm >>>

  "Viên gạch hồng" của Viện kiểm sát nhân dân huyện Long Hồ, Vĩnh Long
Vai trò lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp cải cách tư pháp của ngành Kiểm sát

Trần Thị Hương Giang/ VKSND tỉnh Nghệ An