Biểu mẫu về tha tù trước thời hạn có điều kiện

Ngày đăng : 09:45, 25/07/2018

(Kiemsat.vn) - Ngày 23/7/2018, TAND tối cao đã ban hành văn bản số 60/TANDTC-PC về việc ban hành một số biểu mẫu về tha tù trước thời hạn có điều kiện.

Để đảm bảo áp dụng thống nhất pháp luật trong việc áp dụng biện pháp tha tù trước thời hạn có điều kiện, TANDTC ban hành kèm theo công văn này các biểu mẫu sau:

1. Mẫu số 01/HS: Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

2. Mẫu số 02/HS: Quyết định hủy bỏ Quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện

 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì báo cáo TAND tối cao (thông qua Vụ pháp chế và quản lý khoa học hoặc hòm thư điện tử phapchetoaan2016@gmail.com) để có sự giải thích, hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung kịp thời.

Xem thêm >>>

Công điện của Thủ tướng về triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện

Bàn về thẩm quyền hủy quyết định tha tù trước thời hạn có điều kiện
 

Ngân Hà