Tổng hợp các mốc thời gian tăng lương, thu nhập cho cán bộ, công chức trong năm 2018

Ngày đăng : 09:07, 19/04/2018

(Kiemsat.vn) - Năm 2018, nhiều chính sách mới về tăng tiền lương và thu nhập dành cho cán bộ, công chức được áp dụng, trong đó có cả các đối tượng là cán bộ, công chức đã nghỉ hưu.

1. Tăng thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức tại TP.HCM từ ngày 01/4/2018

Ngày 16/3/2018, HĐND Tp. Hồ Chí Minh đã thông qua Nghị quyết 03/2018/NQ-HĐND về việc chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức do Thành phố quản lý.

Theo đó, thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết này được chi trả căn cứ vào hiệu quả công việc của cán bộ, công chức, viên chức tại từng cơ quan, đơn vị do Thủ trưởng đơn vị đánh giá. Cụ thể, hệ số điều chỉnh tăng thu nhập để thực hiện cơ chế đặc thù tại từng đơn vị tối đa trong năm 2018, 2019, 2020 lần lượt là 0,6 lần, 1,2 lần, 1,8 lần so với tiền lương theo ngạch bậc, chức vụ.

Việc chi thu nhập tăng thêm cho cán bộ, công chức, viên chức do thành phố quản lý bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/4/2018.

Ảnh minh họa

2. Tăng lương cơ sở lên 1.390.000 đồng/tháng từ ngày 01/7/2018

Ngày 13/11/2017, tại kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2018.

Theo đó, tăng mức lương cơ sở thêm 90.000 đồng/tháng (từ 1.300.000 đồng/tháng lên 1.390.000 đồng/tháng).

Thời điểm thực hiện mức lương cơ sở mới này bắt đầu kể từ ngày 01/7/2018.

Ảnh minh họa

3. 08 đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp từ 01/7/2018

Từ ngày 01/7/2018, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của các đối tượng sau đây được tăng thêm 6,92% so với quy định hiện hành. Đồng thời, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng theo quy định (đối tượng do ngân sách Nhà nước bảo đảm) và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng mức tăng lương cơ sở.

Ảnh minh họa

Theo đó, 8 đối tượng sau sẽ được điều chỉnh tăng lương hưu:

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động (kể cả người có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, người nghỉ hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội nông dân Nghệ An chuyển sang theo Quyết định 41/2009/QĐ-TTg ngày 16/3/2009 của Thủ tướng Chính phủ); quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009, Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ đang hưởng lương hưu và trợ cấp hàng tháng.

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 04/8/2000, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 130/CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

- Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008, Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 06/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ.  

- Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng.

Nội dung này được đề cập tại Dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng. Tuy nhiên, Chính phủ sẽ ban hành chính thức nhằm phù hợp với mức lương cơ sở đã được Quốc hội thông qua.

Xem thêm>>>

Cách chức Đảng viên lợi dụng chức vụ đề cử người thân vào các chức danh lãnh đạo

Những lỗi khi đảng viên vi phạm về hôn nhân, gia đình sẽ bị khai trừ Đảng

Đối tượng nào đủ điều kiện được vay vốn mua nhà ở xã hội?

Phạm Hằng (T.h)