Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao triển khai công tác năm 2018 

Ngày đăng : 07:46, 19/01/2018

(Kiemsat.vn) - Ngày 18/01/2018, đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng VKSND tối cao dự và chỉ đạo hội nghị triển khai công tác năm 2018 của Vụ Tổ chức cán bộ VKSND tối cao.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí phát hiểu chỉ đạo Hội nghị

Theo Báo cáo kết quả công tác năm 2017 của Vụ 15, ngay từ đầu năm 2017, đơn vị đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, tuy khối lượng công việc nhiều, yêu cầu kịp thời chính xác nhưng Vụ Tổ chức cán bộ đã hoàn thành chương trình, kế hoạch công tác theo Chỉ thị công tác của Viện trưởng VKSND tối cao giao. Đơn vị đã tích cực chủ động nghiên cứu tham mưu với Ban cán sự đảng thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng; đồng thời tham mưu để Lãnh đạo Viện ban hành nhiều quyết định quan trọng về tổ chức bộ máy và cán bộ của ngành; kịp thời triển khai chương trình công tác trọng tâm của đơn vị, hướng dẫn toàn ngành thực hiện nhiệm vụ trọng tâm công tác tổ chức cán bộ; tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ của các đơn vị thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí  tặng cờ thi đua của Chính phủ cho đơn vị

Trên cơ sở sơ kết, rút kinh nghiệm công tác thi tuyển, bổ nhiệm Kiểm sát viên năm 2016, đơn vị đã tham mưu với lãnh đạo Viện, Hội đồng thi tuyển Kiểm sát viên tổ chức thành công các kỳ thi tuyển Kiểm sát viên năm 2017; đặc biệt vụ đã phối hợp với các đơn vị liên quan, tham mưu với lãnh đạo Viện tổ chức thành công Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Luật tổ chức VKSND năm 2014; nhiều đề án được Ban Cán sự đảng, lãnh đạo VKSND tối cao đánh giá cao, đảm bảo tiến độ, chủ trương, đường lối của Đảng, quy định của Nhà nước, của Ngành và chủ trương cải cách tư pháp, hội nhập quốc tế. Phương pháp làm việc của cán bộ, công chức trong đơn vị đã có sự đổi mới toàn diện, tăng cường đối thoại, trao đổi nội dung công việc nhằm phát huy trí tuệ tập thể của toàn đoàn vị.

Đồng chí Tăng Ngọc Tuấn, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ phát biểu tại hội nghị

Năm 2018, đơn vị đã xác định nhiệm vụ trọng tâm: “Tiếp tục đổi mới công tác thi tuyển, bổ nhiệm các chức danh tư pháp, thi tuyển dụng công chức đảm bảo chất lượng; chủ động tham mưu, đề xuất kiện toàn bộ máy, biên chế tinh gọn, hiệu quả; thực hiện nghiêm chủ trương luân chuyển gắn với điều động, chuyển đổi cán bộ lãnh đạo, quản lý và chủ trương tăng cường biệt phái Kiểm sát viên thực hiện nhiệm vụ THQCT, KSHĐTP”.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí đánh giá cao những thành tích, kết quả mà Vụ 15 đạt được trong năm qua. Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao trong năm 2018, ngoài kế hoạch trọng tâm của đơn vị đã đề ra, đồng chí Viện trưởng chỉ đạo cần tiếp tục rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các quy định về công tác tổ chức cán bộ trong toàn ngành; phối hợp với các đơn vị sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy; tổ chức tốt các kỳ thi tuyển chức danh tư pháp; xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng những nội dung mới của các Bộ luật, luật về công tác tư pháp cho các cán bộ trong Ngành; tham mưu cho Lãnh đạo Viện lựa chọn những cán bộ xứng đáng đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài theo kế hoạch; tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị và Nghị quyết của Bộ Chính trị gắn với cuộc vận động xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ ngành KSND ngày một vững mạnh.

Ngân Hà