Tại sao hoạt động vận tải của Cty Uber không được Bộ GTVT “đồng ý”!?

Ngày đăng : 09:09, 17/02/2017

(Kiemsat.vn) - Trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, Bộ GTVT yêu cầu Cty TNHH Uber VN và Cty Uber BV (Hà Lan) nghiêm túc chấp hành các quy định của pháp luật khi kinh doanh tại Việt Nam.

Tại sao hoạt động vận tải của Cty Uber không được Bộ GTVT “đồng ý”!? Các bạn có biết vì sao?

Đó là một trong những ý kiến trả lời của Bộ GTVT tại Văn bản số 634/BGTVT-VT về Đề án thí điểm Ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng của Cty TNHH Uber Việt Nam (Cty Uber VN).

Theo đó, ngày 22/11/2016, Bộ GTVT đã nhận được Đề án thí điểm trên của Cty Uber VN. Sau khi nghiên cứu và trên cơ sở quy định của pháp luật hiện hành, Bộ GTVT đã nhấn mạnh, việc ủy quyền của Cty Uber BV cho Cty Uber VN tham gia Đề án thí điểm và thực hiện các nghĩa vụ trong Quyết định số 24 là chưa phù hợp vì:

Việc Cty Uber VN là đơn vị xây dựng và đề xuất Bộ GTVT phê duyệt Đề án thí điểm dựa trên ủy quyền của Cty Uber BV không đảm bảo ràng buộc trách nhiệm của Cty Uber BV trong việc thực hiện Đề án;

Ngành nghề kinh doanh đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Cty Uber VN chỉ bao gồm “hoạt động tư vấn quản lý” và “nghiên cứu thị trường, thăm dò dư luận”, không liên quan đến hoạt động được ủy quyền.

Nếu Cty Uber VN là đơn vị xây dựng, đề xuất Bộ GTVT phê duyệt và thực hiện Đề án thí điểm, Cty Uber VN cần thực hiện đăng ký bổ sung ngành nghề kinh doanh theo đúng lĩnh vực hoạt động; đồng thời là bên trực tiếp xây dựng, ký kết và chịu trách nhiệm đối với thỏa thuận hợp tác kinh doanh, với đơn vị kinh doanh vận tải và hợp đồng cung cấp dịch vụ kết nối với hành khách tại Việt Nam (hợp đồng dịch vụ với đơn vị kinh doanh vận tải và hành khách).

Đối với nội dung ứng dụng hợp đồng điện tử, việc sử dụng thông điệp dữ liệu điện tử thay cho hợp đồng vận tải hành khách bằng giấy (hay còn gọi là nội dung ứng dụng hợp đồng điện tử) là bản chất của việc thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo họp đồng theo Công văn số 1850 và Quyết định số 24. Vì vậy, Đề án thí điểm cần bổ sung mô tả và phân tích chi tiết nội dung và quy trình giao kết hợp đồng vận tải qua ứng dụng Uber, trong đó nội dung hợp đồng điện tử phải đáp ứng các yêu cầu theo quy định của Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/09/2014 của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô và Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT ngày 07/11/2014 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

Đối với việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, Đề án thí điểm chưa làm rõ được quyền và trách nhiệm của đơn vị cung cấp dịch vụ ứng dụng khoa học công nghệ và đơn vị kinh doanh vận tải đối với hành khách, cũng như chưa có quy chế phối hợp, giải quyết các khiếu nại của hành khách.

Bên cạnh đó, việc Cty Uber BV ủy quyền cho Cty Uber VN thực hiện các quyền, nghĩa vụ phát sinh, tại Việt Nam sẽ không ràng buộc, xử lý được trách nhiệm của Cty Uber BV khi có vấn đề tranh chấp, khiếu nại của khách hàng.

Trách nhiệm, nghĩa vụ của Cty Uber VN phải thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam, cụ thể, theo quy định pháp luật về thương mại điện tử, ứng dụng Uber có tính năng hoạt động tương tự “ứng dụng sàn giao dịch thương mại điện tử”. Vì vậy, ứng dụng Uber cần được thực hiện các thủ tục đăng ký “ứng dụng cung cấp dịch vụ thương mại điện tử” với Bộ Công Thương.

Trong thời gian qua, theo báo cáo của Sở GTVT TP Hồ Chí Minh và Sở GTVT Hà Nội đã phát hiện, kiểm tra và xử lý nhiều xe hợp đồng, xe ô tô cá nhân (không có giấy phép kinh doanh vận tải và chưa được cấp phù hiệu) sử dụng phần mềm của Uber để kinh doanh vận tải hành khách (chở khách có thu tiền) không đúng quy định của pháp luật Việt Nam.

Do vậy, Bộ GTVT yêu cầu Cty Uber VN khi chưa hoàn thiện các nội dung của Đề án để đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam thì không cung cấp, phối hợp với các chủ phương tiện, đơn vị vận tải để thực hiện kinh doanh vận tải trái với quy định hiện hành.

Loan Bảo