Chung kết cuộc thi “Chúng tôi là Kiểm sát viên” năm 2016 cụm 3

Ngày đăng : 03:29, 15/08/2016

Năm 2016, cuộc thi được tổ chức với chủ đề tìm hiểu Bộ luật Hình sự năm 2015 và Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, tạo tinh thần sôi nổi nghiên cứu, học tập đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức trong ngành Kiểm sát, từ đó triển khai áp dụng pháp luật vào thực tiễn đạt hiệu quả cao