Những điểm mới của nhóm tội phạm về ma túy trong BLHS 2015

Ngày đăng : 05:03, 15/08/2017

(Kiemsat.vn) - Quy định mức tối thiểu đến mức tối đa định lượng các chất ma túy trong từng điều luật; thay đổi đơn vị tính từ “trọng lượng” thành “khối lượng”; bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội là những điểm mới liên quan đến các tội phạm về ma túy trong BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Nhóm tội phạm về ma túy quy định tại Chương XX của BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) gồm 13 điều luật, so với BLHS 1999 tăng thêm 3 điều luật (từ Điều 247 – Điều 259).

Những điểm mới của nhóm tội phạm về ma túy trong BLHS 2015. Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Điểm mới đáng chú ý đầu tiên của BLHS 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là đã tách Điều 194 BLHS 1999 quy định về

Tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy thành 4 tội riêng biệt đó là;

– Tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” được quy định tại Điều 249;

– Tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” được quy định tại Điều 250;

– Tội “Mua bán trái phép chất ma túy” được quy định tại Điều 251;

– Tội “Chiếm đoạt chất ma túy” được quy định tại Điều 252.

Thực tế, quá trình điều tra, xét xử cho thấy việc gộp chung các tội danh trong cùng một điều luật gặp không ít khó khăn cho các cơ quan tiến hành tố tụng, trong việc xác định tội danh và áp dụng hình phạt đối với người phạm tội tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt chất ma túy.

Những điểm mới của nhóm tội phạm về ma túy trong BLHS 2015. Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Về định lượng các chất ma túy BLHS 2015 đã quy định cụ thể, rõ ràng mức tối thiểu đến mức tối đa định lượng các chất ma túy để truy cứu trách nhiệm hình sự trong từng điều luật, đó là các Điều 249, Điều 250, Điều 252; quy định cụ thể việc định lượng các tiền chất, các phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sản xuất trái phép chất ma túy tại các Điều 253 và Điều 254.

Những điểm mới của nhóm tội phạm về ma túy trong BLHS 2015. Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Đồng thời BLHS 2015 đã quy định thêm một số chất ma túy nằm trong danh mục các chất ma túy đã được Chính phủ quy định vào các Điều luật cụ thể như chất ma túy Methamphetamine, Amphetamine, MDMA…

Những điểm mới của nhóm tội phạm về ma túy trong BLHS 2015. Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Ngoài ra, BLHS 2015 đã có sự thay đổi về đơn vị tính từ “trọng lượng” thành “khối lượng” trong các điều luật để đảm bảo tính chính xác của đơn vị tính. Các vụ án ma túy từ trước đến nay khi thu giữ được vật chứng đều được xác định bằng gam, kilogam… đây chính là đơn vị tính khối lượng chứ không phải trọng lượng.

Những điểm mới của nhóm tội phạm về ma túy trong BLHS 2015. Ảnh mang tính minh họa (nguồn internet)

Điểm nhấn trong BLHS 2015 về hình phạt đối với nhóm tội phạm về ma túy

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về giảm hình phạt tử hình, BLHS 2015 đã bỏ hình phạt tử hình về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 249 và tội “Chiếm đoạt chất ma túy” Điều 252, khung hình phạt nhẹ hơn so với Bộ luật hình sự 1999, theo đó, khung hình phạt cao nhất là tù chung thân.

Anh Nga
(giới thiệu)