Nguyễn Viết C phạm tội chống người thi hành công vụ

Ngày đăng : 10:26, 14/11/2017

(Kiemsat.vn) – Do C đã cản trở không cho Đoàn công tác thực hiện được nhiệm vụ theo quyết định định giá tài sản của Tòa án, nên căn cứ theo Điều 16 TTLT số 02 và khoản 1 Điều 257 nên hành vi của C đã cấu thành tội chống người thi hành công vụ.

Căn cứ quy định tại Điều 16 Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP-BTC ngày 28/3/2014 (TTLT số 02) của Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp, Bộ Tài Chính quy định xử lý trong trường hợp có hành vi cản trở Hội đồng định giá tiến hành định giá tài sản như sau: “Trường hợp có hành vi cản trở Hội đồng định giá tiến hành định giá tài sản thì Chủ tịch Hội đồng định giá yêu cầu đại diện Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, cơ quan Công an và các cơ quan chức năng khác có biện pháp can thiệp, hỗ trợ kịp thời. Tùy theo tính chất và mức độ của hành vi cản trở mà người có hành vi cản trở Hội đồng định giá bị xử lý theo quy định của pháp luật”.

Hình ảnh mang tính chất minh họa (nguồn internet)

Trong trường hợp này, hành động của C đã làm cho Đoàn công tác không thực hiện được nhiệm vụ theo quyết định của Tòa án.

Để xác định hành vi của C có dấu hiệu của tội phạm chống người thi hành công vụ không cần căn cứ theo cấu thành cơ bản của tội chống người thi hành công vụ quy định tại Điều 257 BLHS:“Người nào dùng vũ lực, đe doạ dùng vũ lực hoặc dùng thủ đoạn khác cản trở người thi hành công vụ thực hiện công vụ của họ hoặc ép buộc họ thực hiện hành vi trái pháp luật, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm”.

Theo đó, hành vi chống người thi hành công vụ trực tiếp xâm phạm hoạt động bình thường, đúng đắn của các cơ quan nhà nước, tổ chức, làm giảm hiệu lực quản lý của cơ quan, tổ chức đó. Trong trường hợp này hành vi của C đã cản trở không cho Đoàn công tác thực hiện được nhiệm vụ theo quyết định định giá tài sản của Tòa án, nên căn cứ theo Điều 16 TTLT số 02 và khoản 1 Điều 257 thì hành vi của C đã cấu thành tội chống người thi hành công vụ.

Thanh Nghị

VKSND huyện Phù Mỹ, Bình Định

Bài viết có liên quan >>>

Tội Chống người thi hành công vụ hay tội Làm nhục người khác?