Ban đại diện phụ huynh học sinh không được quyền thu tiền

Ngày đăng : 03:59, 01/11/2017

(Kiemsat.vn) – Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu như bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường, trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh, tiền vệ sinh lớp học, vệ sinh trường.

Thời gian qua, ở một số địa phương và cơ sở giáo dục thường xuyên xảy ra tình trạng lạm thu gây bức xúc cho dư luận. Ngày 27/10/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn 5031/BGDĐT-KHTC  về việc kiểm tra và xử lý dứt điểm tình trạng lạm thu trong các cơ sở giáo dục gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của đại diện cha mẹ học sinh (Ảnh: Internet)

Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của đại diện cha mẹ học sinh (Ảnh: Internet)

Công văn đề nghị các đơn vị được giao tiếp tục tăng cường công tác, thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Thực hiện cơ chế thu, quản lý học phí đối với các cơ sở giáo dục công lập và chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập theo quy định tại Nghị định 86/2015/NĐ-CP và tiến hành công khai minh bạch các khoản thu chi.

Về vấn đề tiếp nhận các nguồn viện trợ, tài trợ, quà biếu tặng cần thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012.

Theo Công văn, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ xử lý nghiêm đối với người đứng đầu các cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình trạng lạm thu.

Theo yêu cầu, Ban đại diện cha mẹ học sinh chỉ thu các khoản phục vụ trực tiếp cho hoạt động của đại diện cha mẹ học sinh.

Đáng chú ý nhất, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu chấm dứt việc lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu như bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường, bảo đảm an ninh nhà trường, trông coi phương tiện tham gia giao thông của học sinh, tiền vệ sinh lớp học, vệ sinh trường.

Hội phụ huynh không được thu tiền khen thưởng cán bộ quản lý, nhân viên, giáo viên, tiền mua sắm máy móc, trang thiết bị, đồ dùng dạy học cho trường, lớp hoặc cho cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên nhà trường.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ban đại diện phụ huynh không thu tiền hỗ trợ công tác quản lý, tổ chức dạy học và các hoạt động giáo dục, khoản thu sửa chữa, nâng cấp, xây dựng mới các công trình của nhà trường.

Đan Thanh

(giới thiệu)