Giới thiệu tạp chí Kiểm sát số 18/2017

Ngày đăng : 04:12, 19/09/2017

(Kiemsat.vn) - Mời Quý vị đón đọc Tạp chí Kiểm sát số 18/2017, phát hành ngày 20/9/2017.

TCKS

Bài viết liên quan>>>

Giới thiệu tạp chí Kiểm sát số 17/2017

Giới thiệu tạp chí Kiểm sát số 16/2017

Tạp chí Kiểm sát số 01/2016