Mức hưởng BHYT của thân nhân viên chức quốc phòng

Ngày đăng : 08:44, 18/08/2017

(Kiemsat.vn)- Ngày 07/7 vừa qua, Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Công văn số 2821/BHXH-CSYT về việc tham gia BHYT của thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng theo Nghị định 151/2016/NĐ-CP.

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Trước đó, ngày 11/11/2016, Chính phủ ban hành Nghị định số 151/2016/NĐ-CP. Theo đó, quy định: Thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội nếu không có chế độ BHYT thì được hưởng chế độ BHYT như đối với thân nhân sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ Quân đội đang tại ngũ.

Để thực hiện BHYT cho các đối tượng nêu trên, Công văn số 2821/BHXH-CSYT tạm thời hướng dẫn như sau:

Trong thời gian chờ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1351/QĐ-BHXH ngày 16/11/2015 về việc ban hành mã số ghi trên thẻ BHYT, thân nhân công nhân và viên chức quốc phòng đang phục vụ trong Quân đội được cấp mã đối tượng và mã quyền lợi hưởng BHYT như sau:

– Mã đối tượng được ký hiệu là “TV”;

– Mã quyền lợi hưởng được ký hiệu bằng số 4:

Được quỹ BHYT thanh toán 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh (KCB) thuộc phạm vi chi trả BHYT (có giới hạn tỷ lệ thanh toán một số thuốc, hóa chất, vật tư y tế và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế);

Được quỹ BHYT thanh toán 100% chi phí KCB tại tuyến xã và chi phí cho một lần KCB thấp hơn 15% tháng lương cơ sở.

Phạm Hằng

(giới thiệu)