Hiến máu nhân đạo được nghỉ 02 buổi làm việc

Ngày đăng : 01:18, 18/06/2017

(Kiemsat.vn) - Nội dung này được đề xuất tại Dự thảo Luật về máu và tế bào gốc 2017 nhằm bảo đảm quyền lợi cho người hiến máu và tế bào gốc, đang được đưa ra để lấy ý kiến góp ý.

Ảnh minh họa (Internet)

Theo đó, người hiến máu, tế bào sẽ được hưởng các quyền lợi như sau:

Đối với trường hợp người hiến máu, tế bào gốc tình nguyện không lấy tiền sẽ được cung cấp miễn phí số lượng máu tương ứng với số lượng máu đã hiến khi có nhu cầu sử dụng máu trong quá trình điều trị tại bất kỳ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh nào; được ưu tiên tiếp cận với nguồn tế bào gốc tại Ngân hàng tế bào gốc quốc gia khi có nhu cầu và được nghỉ 01 buổi làm việc để đi hiến máu và 01 buổi làm việc ngay sau khi hiến máu mà không phải trừ lương hoặc tính vào ngày nghỉ phép, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật về lao động.

– Được cung cấp thông tin về các bệnh lây truyền qua đường máu;

– Được giải thích về quy trình lấy máu, tế bào gốc, các tai biến không mong muốn có thể xảy ra, các xét nghiệm sẽ thực hiện trước và sau khi hiến máu, tế bào gốc;

–  Được bảo đảm bí mật về kết quả khám lâm sàng, xét nghiệm; được tư vấn về các bất thường phát hiện khi khám sức khoẻ để hiến máu, tế bào gốc; được hướng dẫn cách chăm sóc sức khoẻ sau khi hiến máu và tế bào gốc;

– Được chăm sóc, điều trị và được hỗ trợ chi phí chăm sóc, điều trị khi có các tai biến không mong muốn xảy ra trong và sau hiến máu, tế bào gốc;

–  Được hưởng chế độ bồi dưỡng sau khi hiến máu hoặc tế bào gốc theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính..

Bên cạnh đó, người hiến máu, tế bào gốc phải có nghĩa vụ cung cấp trung thực và chịu trách nhiệm về các thông tin mà mình cung cấp liên quan đến tình trạng sức khỏe trước khi hiến máu, tế bào gốc; tuân thủ các chỉ định của nhân viên y tế trong quá trình khám sàng lọc và hiến máu, tế bào gốc và không được hiến máu, tế bào gốc khi thuộc các trường hợp không được hiến máu, tế bào gốc sau khi đã được nhân viên y tế tư vấn.

Ngân Hà