04 nhóm phương tiện, thiết bị phải/không phải dán nhãn năng lượng

Ngày đăng : 09:32, 20/04/2017

(Kiemsat.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg quy định danh mục phương tiện, thiết bị phái dán nhãn năng lượng, áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện.

Theo đó, có 4 nhóm phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và áp dụng hiệu suất năng lượng tối thiểu gồm:

1- Nhóm thiết bị gia dụng

2- Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại

3- Nhóm thiết bị công nghiệp

4- Nhóm phương tiện giao thông vận tải

Đối với nhóm phương tiện giao thông vận tải (sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới): Thực hiện dãn nhãn năng lượng bắt buộc đối với xe ô tô con loại 7 chỗ trở xuống.

04 nhóm phương tiện, thiết bị phải/không phải dán nhãn năng lượng

Ảnh có tính minh họa (nguồn internet)

Thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với xe ô tô con loại trên 7 chỗ đến 9 chỗ đến hết ngày 31/12/2017; đối với xe mô tô, xe gắn máy đến hết ngày 31/12/2019.

Từ ngày 1/1/2018 thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với xe ô tô con loại trên 7 chỗ đến 9 chỗ và đối với xe mô tô, xe gắn máy từ ngày 1/1/2020.

Nhà nước khuyến khích thực hiện việc dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với phương tiện, thiết bị không thuộc quy định trên.

Trước đây, theo Thông tư số 36/2016 của Bộ Công Thương quy định về dán nhãn năng lượng cho các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng có hiệu lực thi hành 10/2/2017. Thì có 4 nhóm đối tượng được miễn trừ dán nhãn năng lượng, gồm:

1. Hàng hóa, vật tư thiết bị tạm nhập – tái xuất, hàng hóa quá cảnh hay hàng hóa chuyển khẩu; hàng hóa doanh nghiệp trong nước sản xuất, gia công phục vụ xuất khẩu (không tiêu thụ trong nước);

2. Hàng hóa thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng, bí mật quốc gia, an toàn bức xạ hạt nhân;

3. Hàng hóa nhập khẩu phi thương mại hành lý cá nhân, hàng hóa ngoại giao…

4. Hàng hóa tham gia triển lãm, hội chợ; quà biếu, tặng…

Anh Minh

Tải Quyết định số 04/2017 và Thông tư 36/2016 tại đây