Bổ sung quy định VKS giải quyết yêu cầu điều tra bổ sung của Tòa án

Ngày đăng : 09:00, 27/01/2017

(Kiemsat.vn) - Việc bổ sung này nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn, tạo cơ sở để VKS linh hoạt, chủ động giải quyết yêu cầu điều tra bổ sung của Tòa án.

Theo đó, Điều 246 BLTTHS năm 2015 quy định giải quyết yêu cầu điều tra bổ sung của Tòa án thì VKS phải xem xét căn cứ của việc yêu cầu điều tra bổ sung và giải quyết như sau:

1.Nếu quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung có căn cứ mà xét thấy không cần phải trả hồ sơ cho Cơ quan điều tra thì Viện kiểm sát trực tiếp tiến hành một số hoạt động điều tra để bổ sung tài liệu, chứng cứ; trường hợp Viện kiểm sát không thể tự điều tra bổ sung được thì Viện kiểm sát ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung và chuyển ngay hồ sơ cho Cơ quan điều tra để tiến hành điều tra.

Trường hợp kết quả điều tra bổ sung làm thay đổi cơ bản nội dung bản cáo trạng trước đó thì Viện kiểm sát phải ra bản cáo trạng mới thay thế và chuyển hồ sơ đến Tòa án. Trường hợp kết quả điều tra bổ sung dẫn đến đình chỉ vụ án thì Viện kiểm sát ra quyết định đình chỉ vụ án và thông báo cho Tòa án biết;

2.Nếu quyết định trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung không có căn cứ thì Viện kiểm sát có văn bản nêu rõ lý do, giữ nguyên quyết định truy tố và chuyển lại hồ sơ cho Tòa án./.

Phan Vũ