Về yêu cầu đối với phiên tòa sơ thẩm vụ án hành chính

Ngày đăng : 08:00, 01/08/2016

(Kiemsat.vn) - Tiếp tục kế thừa những quy định của Luật Tố tụng hành chính năm 2010 về một số yêu cầu chung về phiên tòa sơ thẩm, Luật Tố tụng hành chính năm 2015 đã bổ sung quy định mới về địa điểm tổ chức phiên tòa, hình thức bố trí phòng xử án.

Theo đó, tại Điều 150 Luật này quy định:

“Phiên tòa được tổ chức tại trụ sở Tòa án hoặc có thể ngoài trụ sở Tòa án nhưng phải bảo đảm tính trang nghiêm và hình thức phòng xử án quy định tại Điều 151 của Luật này”.

Điều 151 quy định:

“1. Quốc huy nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được treo chính giữa phía trên phòng xử án và phía trên chỗ ngồi của Hội đồng xét xử.
2. Phòng xử án phải có các khu vực được bố trí riêng cho Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên, Thư ký phiên tòa, đương sự, người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự, những người tham gia tố tụng khác và người tham dự phiên tòa”./.
Hồng Phong