Hoãn chấp hành hình phạt tù cho phụ nữ nuôi con dưới 36 tháng tuổi

Ngày đăng : 02:42, 28/09/2017

Chị gái tôi bị Tòa án tuyên phạm 2 tội và cả 2 tội đều chịu hình phạt tù. Khi đó, chị đang nuôi con dưới 10 tháng tuổi nên đã nộp 02 đơn xin hoãn chấp hành án và được Tòa án ra 2 quyết định hoãn thi hành án. Ngày 31/7/2017 là hết thời hạn hoãn đối bản án đầu tiên và đến ngày 15/10/2017 hết thời hạn hoãn đối với bản án thứ 2. Vậy khi hết hạn quyết định hoãn thứ nhất, chị gái tôi có phải nộp đơn xin hoãn nữa không?

Trường hợp bạn hỏi, Kiemsat.vn trả lời như sau:

Hoãn thi hành án phạt tù là một nội dung được quy định tại Điều 61 Bộ luật hình sự năm 1999 sửa đổi bổ sung năm 2009 (BLHS). Trong đó, tại điểm b khoản 1 Điều này nêu rõ một trong các đối tượng được hoãn thi hành án phạt tù là “Phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, thì được hoãn cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi”. Hướng dẫn quy định này, tiểu mục 7.3 Nghị quyết số 01/2007/NQ-HĐTP về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của BLHS về thời hiệu thi hành bản án, miễn chấp hành hình phạt, giảm thời hạn chấp hành hình phạt do hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ban hành đã quy định thời hạn hoãn chấp hành hình phạt tù đối với phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi như sau:

“Người bị xử phạt là phụ nữ có thai hoặc đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi được hoãn chấp hành hình phạt tù cho đến khi con đủ 36 tháng tuổi. Trong thời gian được hoãn chấp hành hình phạt tù mà người bị kết án lại có thai hoặc phải tiếp tục nuôi con dưới 36 tháng tuổi thì vẫn được hoãn cho đến khi đứa con sau cùng đủ 36 tháng tuổi”.

Như vậy, theo quy định này, do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên chị của bạn vẫn được hoãn chấp hành hình phạt tù cho đến khi đứa con sau cùng đủ 36 tháng tuổi.

Bên cạnh đó, Điều 262 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 quy định về hoãn chấp hành hình phạt tù như sau:

“Chậm nhất là bảy ngày trước khi hết thời hạn hoãn chấp hành hình phạt tù, Chánh án Toà án đã cho hoãn chấp hành hình phạt tù phải ra quyết định thi hành án và phải gửi ngay quyết định thi hành án cùng bản án, quyết định phạt tù đã có hiệu lực pháp luật cho cơ quan Công an cùng cấp và người bị kết án trước khi hết thời hạn hoãn chấp hành hình phạt tù.

Nếu quá thời hạn bảy ngày, kể từ ngày hết thời hạn hoãn chấp hành hình phạt tù, người bị kết án không có mặt tại cơ quan Công an để đi chấp hành hình phạt tù mà không có lý do chính đáng, thì cơ quan Công an phải áp giải người bị kết án đi chấp hành hình phạt tù”.

Như vậy, chị bạn được hoãn chấp hành hình phạt tù bởi hai quyết định, quyết định thứ nhất đã hết thời hạn hoãn, quyết định thứ hai còn thời hạn hoãn đến ngày 15/10/2017 nên chị bạn không phải làm đơn xin hoãn để tiếp tục được hưởng thời hạn hoãn đến 15/10/2017. Trước khi hết thời hạn hoãn, cơ quan có thẩm quyền sẽ gửi thông báo đến cho chị của bạn.

Ngọc Nga