Xây dựng Thông tư liên tịch về trưng cầu giám định trong giải quyết án tham nhũng, kinh tế

Ngày đăng : 08:57, 23/11/2017

Ngày 21/11/2017, liên ngành VKSND tối cao, Bộ Công an, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Tư pháp tổ chức họp về việc xây dựng Thông tư liên tịch quy định, hướng dẫn những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định trong quá trình giải quyết các vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế.

Chủ trì cuộc họp có các đồng chí: Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Nguyễn Trí Tuệ, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an chủ trì cuộc họp

Đồng chí Nguyễn Huy Tiến, Vụ trưởng Vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án tham nhũng, chức vụ (Vụ 5) Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tổ trưởng Tổ biên tập trình bày những nội dung cơ bản trong quá trình xây dựng dự thảo Thông tư liên tịch quy định, hướng dẫn những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định trong quá trình giải quyết các vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế. Theo đó, Dự thảo Thông tư liên tịch được xây dựng gồm 03 Chương, 12 Điều; nội dung quy định, hướng dẫn những trường hợp cần thiết phải trưng cầu giám định, trách nhiệm của các cơ quan tiến hành tố tụng trong việc trưng cầu giám định, đánh giá, sử dụng kết luận giám định trong quá trình giải quyết vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế; quy định việc phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan giải quyết các vướng mắc, khó khăn về giám định tư pháp trong quá trình giải quyết các vụ án tham nhũng, kinh tế và một số vấn đề khác có liên quan.

Toàn cảnh cuộc họp

Tại cuộc họp, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Tư pháp tham gia phát biểu, góp ý kiến vào các nội dung của Dự thảo Thông tư liên tịch; trên cơ sở đó, Ban soạn thảo, Tổ biên tập Thông tư liên tịch sẽ tổng hợp ý kiến, trình lãnh đạo liên ngành ký, ban hành, bảo đảm phù hợp thực tiễn trong việc giải quyết các vụ án, vụ việc về tham nhũng, kinh tế.

Theo Trường Giang/VKSNDTC