Vụ hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp hình sự VKSNDTC đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Ngày đăng : 10:29, 04/01/2017

(Kiemsat.vn)- Sáng 04/01/2016, Vụ hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp về hình sự (Vụ 13) VKSNDTC tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Đồng chí Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.
Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Trong điều kiện khối lượng công việc tiếp tục gia tăng với đòi hỏi chất lượng cao hơn, năm 2016, Vụ 13 đã có nhiều cố gắng nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Các hoạt động hợp tác quốc tế và tương trợ tư pháp hình sự của ngành KSND tiếp tục được mở rộng và đạt được nhiều kết quả tích cực trong tất cả các lĩnh vực; vị thế của VKSND Việt Nam trong quan hệ quốc tế được nâng cao hơn.

Năm 2016, Vụ 13 đã tham mưu cho Lãnh đạo Viện tổ chức đàm phán 03 thỏa thuận hợp tác tập trung vào các lĩnh vực: đào tạo bồi dưỡng cán bộ Kiểm sát, nghiên cứu pháp luật, hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu, tổ chức 03 đoàn cấp cao do Lãnh đạo Viện dẫn đầu đi dự Hội nghị, hội thảo quốc tế về pháp luật; tăng cường hợp tác trong đào tạo, bồi dưỡng cán bộ như phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong nước và nước ngoài, tham mưu cho Lãnh đạo viện hoàn thành thủ tục cử 05 sinh viên trường ĐHKS đi học tập tại nước ngoài…

Đồng chí Lê Tiến, Vụ trưởng Vụ 13 phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Lê Tiến, Vụ trưởng Vụ 13 phát biểu tại Hội nghị

Bên cạnh đó, Vụ đã hướng dẫn 45 cơ quan tiến hành tố tụng xây dựng hồ sơ ủy thác tư pháp cho nước ngoài (tăng 46,7%); phối hợp với các cơ quan hữu quan tổ chức lễ ký chính thức 03 Hiệp định TTTPHS giữa Việt Nam với các nước dưới sự chứng kiến của Chủ tịch nước. Ngoài ra, Vụ cũng tích cực tham gia góp ý vào các văn bản liên quan đến công tác điều ước quốc tế, các đàm phán hiệp định trong các lĩnh vực khác…

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC ghi nhận và  chúc mừng Vụ 13 được tặng Cờ thi đua của Chính phủ năm 2016 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Năm 2017, đơn vị cần tăng cường hợp tác song phương, mở rộng hợp tác đa phương; thực hiện tốt công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự; tăng cường công tác nghiên cứu, đề xuất đàm phán, ký kết Hiệp định tương trợ tư pháp về hình sự;…

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC tặng cờ Thi đua của Chính phủ cho đơn vị
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC tặng cờ Thi đua của Chính phủ cho đơn vị

Ngay sau Hội nghị, Vụ Thi đua – Khen thưởng VKSNDTC tổ chức công bố Quyết định số 2618/QĐ-CTN ngày 09/12/2016, của Chủ tịch nước Cộng hòa XHCN Việt Nam về việc tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho Vụ 13 vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc; Quyết định số 2516/QĐ-CTN ngày 23/11/2016 tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba cho đồng chí Lại Hợp Việt, nguyên Vụ trưởng Vụ 13 vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho tập thể Lãnh đạo Vụ 13
Đồng chí Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng VKSNDTC trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho tập thể Lãnh đạo Vụ 13
Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho đồng chí Lại Hợp Việt, nguyên Vụ trưởng Vụ 13
Phó Viện trưởng VKSNDTC Trần Công Phàn trao Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước cho đồng chí Lại Hợp Việt, nguyên Vụ trưởng Vụ 13

Ngân Hà